Bilişim Hizmetleri

Buradasınız

e-Devlet Kapısı (www.türkiye.gov.tr), devlet hizmetlerinin, tek bir internet sayfası üzerinden basit, sade ve anlaşılır bir dil ile vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulduğu bir platformdur.

e-Devlet Kapısı ile:

 • Kamuya ait bilginin ve hizmetlerin açık ve anlaşılır bir biçimde vatandaşlara ve işletmelere sunulduğu,
 • Hukuki, teknik ve yabancı terimlerden arındırılmış,
 • İçeriğin düzenli bir şekilde güncellendiği,
 • Emek, zaman ve kaynak israfını önleyen,
 • Özürlü vatandaşlarımız tarafından da rahatça kullanılabilen,
 • Kamu hizmetlerine en kısa sürede 7 gün 24 saat erişimi mümkün kılan bir platform hayata geçirilmektedir.

Bu platformu iki ana bölüme ayırabiliriz:

Vatandaş Bilgilendirme Sayfaları (e-Devlet Portalı)

 • Bilgi ve hizmet sunumuna tek noktadan erişim imkânı
 • Vatandaşların devlet hizmetlerine kolay erişimini hedefleyen içerik sunumu
 • Kişiselleştirilmiş içerik ve hizmetler

e-Hizmet Entegrasyonu (e-Devlet Kapısı)

 • Kamu kurumları arasında veri paylaşımı noktası olma özelliği
 • Ortak e-devlet hizmetleri tasarımı ve sunumu
 • Merkezi güvenlik, kimlik doğrulama ve ödeme birimi altyapısı özellikleri

e-Devlet Kapısı ile, vatandaşlarımızın ulaşmak istediği bilgiye ve hizmetlere, sürekli şekilde erişebilecekleri bir altyapı hayata geçirilmektedir. Vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarının ihtiyaçları tespit edilerek, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin geliştirilmesi, sunumu ve iyileştirilmesi için ortak bir yapı oluşturulmaktadır.

Şifre ve e-İmza ile kimlik doğrulamasının sağlanacağı ve kişisel bilgilerle ilgili gizliliğin sağlandığı bu yapı ile vatandaşlar, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden güvenli bir şekilde yararlanabilir.

Türksat, devlet hizmetlerinin tek kapıdan, ortak bir platformda (www.türkiye.gov.tr), kesintisiz olarak hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması için bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzmanlığı ile geniş ve kapsamlı çalışmalar yürütür. e-Devler Kapısı, vatandaş odaklı kamu hizmeti sunma, şeffaflık ve verebilirlik anlayışını esas alan kamu yönetiminin oluşturulması yolunda önemli bir adımdır.

Ulaştırma Bakanlığı‘na verilen bu görevin yerine getirilmesi sürecinde Türksat, tüm kamu kurumları ve kuruluşları ile beraber çalışarak, projenin başarıya ulaşması yönünde gerekli tüm çabayı göstermektedir.

TÜRKSAT BİLİŞİM

Bilgi Sistem Kurulum ve Yönetim Hizmetleri

Kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları doğrultusunda istenildiğinde sunucu ve ağ sistemleri, istenildiğinde acil durumlarda kritik fonksiyonlarını sürdürebilmeleri amacıyla bilgi yedekleme sistemleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda,

 • Proje veya sistem tasarımı, tedarik, kurulum ve konfigürasyon hizmetleri
 • Merkezi izleme ve yönetim sistemleri kurulumu
 • Sunucu barındırma
 • Veri yedekleme
 • İş sürekliliği prosedürlerinin oluşturulması
 • Danışmanlık hizmetleri ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak tüm alt yapı hizmetleri

Türksat tarafından kamu kurumları ile kuruluşlarına sağlanmaktadır.

Güvenli Network Uygulamaları

e-Devlet Kapısı’nın güvenliği açısından, kamu kurumları arasında Türkiye‘nin en güvenli bilişim ağlarından biri kurulmuş, vatandaşlarımıza elektronik ortamda güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin verilmesini sağlayacak yazılımların ve donanımların kurulumu ile e-Devlet Kapısı‘nda maksimum düzeyde güvenlik elde edilmiştir.
Kamu kurumlarının elektronik evrak üretme, saklama ve iletme uygulamalarının, şifreleme, güvenlik düzeyleri ve kriterleri ile paylaşım konularındaki standartları akademik kaynaklardan da yararlanarak ve kamu kurumlarıyla ortaklaşa çalışarak belirlenmiştir.

Türksat, bu konularda kamu kurumlarına danışmanlık ve uygulama desteği de sağlar.

İnternet Sitesi Barındırma Hizmetleri

Talep eden kamu kuruluşlarının internet siteleri, merkezi olarak barındırılmaktadır. Kamu kurumları web sitelerinde yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde;

 • Görsel uyum,
 • Hizmet kalitesi,
 • Kullanılabilirlik,
 • Özürlü vatandaşların erişimi,
 • Kimlik Yönetimi gibi konularda,

Standardizasyonun sağlanmasına yönelik danışmanlık, sayfa testleri ve güvenli ortamda barındırma hizmetleri sağlanır. Web sitelerinin ve web uygulamalarının kullanılabilirlik ve özürlü vatandaşların erişimi gibi ölçütler açısından testleri, göz izleme (eye-tracker) teknolojisi ile Türksat tarafından yapılır.

Entegre Ödeme ve Tahsilat Uygulamaları

TÜRKSAT BİLİŞİM

Kamu kurumlarının vatandaşlardan veya işletmelerden herhangi bir kamu hizmeti karşılığında tahsil etmek zorunda oldukları vergi, harç vb. tahsilatları konusunda merkezi bir ödeme sistemi gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumlarına bu konuda danışmanlık ve uygulama desteği sağlanmaktadır.

Elektronik Kimlik Yönetim Sistemi Uygulamaları

Kamu kurumlarının uygulamaya geçirdiği e-devlet hizmetlerinde kullanıcı kodu ve şifreden oluşan kimlik doğrulama sistemi kullanılmakta ve her kurum kendi kullanıcı kodunu ve şifrelerini oluşturmaktadır. Bazı kamu kurumları ise, e-İmza ve mobil imza kullanarak kimlik doğrulama gereksinimlerini karşılamaktadır.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının elektronik ortamda sunduğu kamu hizmetlerinde, şifre, e-İmza ve mobil imzadan oluşan ortak bir kimlik doğrulama sistemi oluşturulmuştur. Türksat, şifre, e-İmza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemlerinin entegre bir şekilde çalışacağı uygulamalar geliştirip kurumların hizmetine sunar.