Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİNE AİT 18.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

 

12.03.2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen SIEM Sistemi Teminine ait,

 

 

İdari Şartnamenin 7.1.j maddesi düzeltilmiştir,

İdari Şartnamenin Ek-4 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.11 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.26 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.68 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.78 maddesi çıkarılmıştır,

Teknik Şartnamenin 3.79.4 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.79.5 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.79.12 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.79.13 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.80 maddesi çıkarılmıştır,

Teknik Şartnamenin 3.81 maddesi çıkarılmıştır,

 

 

Satın alma dokümanını temin eden isteklilere zeyil dokümanı e-posta iletilecektir.