Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

KKTC KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ KAPASİTE (SİSTEM ODASI) ARTIRIMI HİZMET ALIMINA AİT ZEYİLNAME

KKTC Kamu Sertifikasyon Merkezi Kapasite (Sistem Odası) Artırımı Hizmet Alımına ait Teknik Şartname dokümanında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Teknik Şartname 4.15 maddesinde yer alan:

Yedekleme Yazılımı

Veeam

 

34 soket

Sunucu Sanallaştırma Yazılımı VSOM Enterprise Plus Güncellemesi ve destek uzatımı

VMVARE

vSphere 7 Enterprise Plus

1

 Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yedekleme Yazılımı

Veeam

Enterprise Plus Editon

42 soket

Sunucu Sanallaştırma Yazılımı VSOM(34 CPU) Enterprise Plus Güncellemesi ve destek uzatımı

VMWARE

vSphere 7 Enterprise Plus

1