Onay tarihi

DOCSIS 3.0 BRIDGE MODE KABLO MODEM ALIMI

SATINALMA İLANI

 

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası  : 0312 925 70 00       

                                   c)  Faks Numarası      :  0312 925 70 01

 1.  Satınalmanın Konusu:

 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş şebekesinde kullanılmak üzere ve Teknik Şartnamede belirtilen özellik ve esaslarda 75.000 adet Docsis 3.0 bridge mode kablo modem alımı, belirtilen bölgelere nakledilmesi, bakım onarım yenileme işlemlerinin yapılması, garanti süresince ve garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 no’lu (IBAN No: TR040001001745447334405162) TL hesabına, “Docsis 3.0 Bridge Mode Kablo Modem Alımı” açıklaması ile KDV dâhil 3.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 

 1. Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

 1. Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA adresine 02.08.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

 1. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.