/
Ankara
Bilişim

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Türksat A.Ş. arasında imzalanan “e-Plan Otomasyon Sistemi Modernizasyonu Projesi” açılış toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Uygulama Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Bilgin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi ile Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Serdar Küpcü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı İbrahim Özkeser ve proje ekibi katıldı.

Proje aracılığıyla; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre hazırlanan ve onaylanan mekânsal planların, ilgili idareler ile kurum ve kuruluşlarca, Bakanlıkça tesis edilecek elektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve güncellenmesi iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği bir e-Devlet projesi olan, e-Belediye Bilgi Sisteminin imar işleri ile ilgili işlemlerin yapıldığı altyapıyı ve imar planları izleme ve denetleme sistemini teşkil eden e-Plan Otomasyon Sistemi ve entegre modüllerinin açık kaynak kodlu yazılımlar ve güncel teknoloji kullanımı ile modernize edilmesi gerçekleştirilecek.