2018 YILI BİLGİSAYAR MONİTÖR VE YAZICI TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Temmuz 18, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

2018 YILI BİLGİSAYAR MONİTÖR VE YAZICI TEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA.
  2. Telefon Numarası       : 0 312 615 30 00
  3. Faks Numarası            : 0 312 615 30 99
  4. E-posta adresi             : vmydsatinalma@turksat.com.tr

 

2.    Satın Alma Konusu:

2018 Yılı Bilgisayar Monitör Ve Yazıcı Temini işidir.

 

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 (bin) TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına “2018 YILI BİLGİSAYAR MONİTÖR VE YAZICI TEMİNİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Konya Yolu 40. Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

30/07/2018 Pazartesi günü saat 17.00’dir. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40 KM.  Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

02/08/2018 Perşembe günü saat 14.30’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya yolu 40 km. adresindedir. 

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.