2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEME TEMİNİ 11/02/2019 TARİHLİ ZEYİLNAME - 2

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Şubat 11, 2019

2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEME TEMİNİ 

11/02/2019 TARİHLİ ZEYİLNAME - 2 

31/01/2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen 2019 YILI YAZICI VE SARF MALZEME TEMİNİ işine ait aşağıda belirtilen maddelerde değişiklik yapılmıştır. 

İdari Şartnamenin; 

  • 5.1.b maddesi; 

 

“ Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi Ve Saati: 11/02/2019 14:00” 

İfadesi, 

Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi Ve Saati: 25/02/2019 14:00.” 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

  •  5.1.c maddesi; 

 

“Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi Ve Saati: 12/02/2019 14:30” 

İfadesi, 

Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi Ve Saati: 27/02/2019 14:30 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

Teknik Şartnamenin; 

  • 3.4.1.6 maddesi; 

 

“3.4.1.6 Teklif edilecek tüm sarf / tüketim malzemeleri için orijinal ambalajında en az 5 yıl raf /stok ömrü olduğu üretici firma tarafından yazılı olarak beyan edilecek ve teklif dosyasına konulacaktır. Ayrıca söz konusu sarf / tüketim malzemelerinin teslim aşamasında son 1 yıl içinde üretilmiş olması aranacak. Söz konusu ürünlerin tesliminden itibaren dört yıl içinde her hangi bir zamanda orijinal ambalajı açıldığında, ürünün ömrünün taahhüt edilen süreden daha erken dolmuş olması ve/veya arızalı olduğu tespit edilmesi halinde en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yenisiyle değiştirileceği Yüklenici firma tarafından taahhüt edilecek ve teklif dosyasına konulacaktır.”

İfadesi, 

3.4.1.6 Teklif edilecek tüm sarf / tüketim malzemeleri için orijinal ambalajında en az 2 (İki) yıl raf /stok ömrü olacaktır. Yüklenicinin, Türksat’a teslim edeceği sarf / tüketim malzemelerinin Son Kullanım Tarihleri, Türksat’a teslim edildiği tarihten itibaren en az 1 (Bir) yıl olacaktır. Tesliminden itibaren 1 (Bir) yıl içinde her hangi bir zamanda orijinal ambalajı açıldığında, ürünün ömrünün taahhüt edilen süreden daha erken dolmuş olması ve/veya arızalı olduğu tespit edilmesi halinde en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yenisiyle değiştirileceği Yüklenici firma tarafından taahhüt edilecek ve teklif dosyasına konulacaktır. 

Şeklinde değiştirilmiştir.