2020 YILI BİLGİSAYAR TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Ocak 14, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

2020 YILI BİLGİSAYAR TEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA

  1. Telefon Numarası      : 0 312 497 47 00 / 6071 
  2. Faks Numarası          : 0 312 925 59 95 9
  3. E-posta adresi           : vmydsatinalma@turksat.com.tr
  4. İlgili Kişi                     : Yücel Çalık

 

2.    Satın Alma Konusu: 

İçişleri Bakanlığı veri merkezi fiziksel güvenliğinin artırılması kapsamında donanım, yazılım ve hizmet alımı temini işidir.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına “2020 YILI BİLGİSAYAR TEMİNİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

30/01/2020 Perşembe günü saat 11.00’tür. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden, posta veya kargo ile teslim edilebilir.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

31/01/2020 Cuma günü saat 15.00’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir