3B ORTAMDA HAVA KALİTESİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ YAZILIMI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Mart 6, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

3B ORTAMDA HAVA KALİTESİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ YAZILIMI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

 

1.Şirket Bilgileri:

  1. Adres: Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA
  2. Telefon Numarası: 0 312 925 3000
  3. Faks Numarası: 0 312 925 2900
  4. Elektronik posta adresi: ckol@turksat.com.tr
  5. İlgili Kişi(ler): Çiğdem GÜNGÖR

 

2.Satın Alma Konusu: Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi İşi Hizmet Alımı

3.İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresindeki, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 750,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 0400 0100 1745 4473 3440 5259 IBAN TL hesabına “3B Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Projesi İşi Hizmet Alımı” açıklamalı olarak yatırılacaktır.)

4.Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

5.Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresinde, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

6.Satın alma için son teklif verme tarihi 17/03/2020 saat 14:00’dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresindeki Evrak birimine Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7.Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

8.Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.