75.000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Temmuz 10, 2020
  1. 75.000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İş İlan Metnindeki mevcut durum;

 

9.madde: “Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adrese ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden, 20/07/2020 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.”

 

  1. 75.000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İş İlan Metninde yapılan değişiklik;

 

9.madde: “Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adrese ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden, 05/08/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.”  şeklinde değiştirilmiştir.