75000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME (2)

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Temmuz 16, 2020

75000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME (2)

 

 

  1. 75.000 Adet HD Set Top Box Alımı İşi İdari Şartnamesi Eklerinde yapılan değişiklik;

 

İdari Şartname Eklerine aşağıda bulunan EK.4B Parça Bazlı Yüzdesel Fiyat Kırılım Tablosu eklenmiştir.

EK.4B    Parça Bazlı Yüzdesel Fiyat Kırılım Tablosu

 

 

SIRA NO

HD  STB  TEMEL PARÇALARI VE AKSESURLARI

PARÇANIN BİRİM FİYAT İÇİNDEKİ AĞIRLIK ORANI (%)

1

Hdmi Kablo

 

2

Scart Kablo

 

3

Adaptör

 

4

Anakart

 

5

İşlemci

 

6

Tuner

 

7

STB Kasa

 

8

Dış Ambalaj

 

9

Kullanım Klavuzu

 

10

Kumanda

 

11

TRT bandrol

 

12

Seri no ve chip ID (barkod ile birlikte ) Etiketi

 

 

TOPLAM*

 

 

*Parça ve aksesuarların ağırlık toplamları 100’den daha büyük olmayacaktır.

 

Yukarıdaki tabloda yer alan ürünlerin parça bazlı olarak Türksat tarafından talep edilmesi durumunda, teklif etmiş olduğum/ olduğumuz Set Top Box’a ait birim fiyat dikkate alınarak, parça veya aksesuarın karşısında yazan oranların parasal tutarı karşılığında Türksata teslim etmeyi kabul taahhüt ve beyan ediyorum/ediyoruz.

 

(Kaşe, İmza)

 

 

 

 

 

 

  1. 75.000 Adet HD Set Top Box Alımı İşi Teknik Şartnamesinde yapılan 1. değişiklik;

 

Teknik Şartnameye aşağıda bulunana 15. Madde eklenmiştir.

 

15-Bakım Onarım Yenileme (BOY) Sürecine İlişkin Hükümler

 

  1. Türksat, bu satın alma kapsamında temin edilen ürünlerin farklı bir BOY Hizmet Yüklenicisi üzerinden yenileme işlemine tabi tutulmasına karar verebilir. Firma, işbu teknik şartnamenin EK-4 BOY Destek Protokol Taahhüdü’nü teklifi ile birlikte verecektir.
  2. Firma, BOY Hizmet Yüklenicisi ile şartları Türksat tarafından belirlenmiş ve İdari Şartname Ek-4B (Parça Bazlı Yüzdesel Fiyat Kırılım Tablosu) ile teklif edeceği fiyat oranları üzerinden imzalanacak protokol kapsamında, ihtiyaç duyulacak parçaları temin ederek BOY Hizmet Yüklenicisi firmaya teslim edecektir. BOY Hizmet Yüklenicisi firma ihtiyaç duyacağı STB parça ve aksesuarlarını dilediği yerden temin etmekte serbest olacaktır.
  3. Firma, Türksat tarafından yapılacak yazılı bildirime istinaden BOY Hizmet Yüklenicisi ile en geç 15 gün içerisinde BOY Destek Protokol’ünü imzalayacaktır.
  4. Firma’nın Türksat’ın yaptığı bildirimden itibaren 15 gün içerisinde BOY Hizmet Yüklenicisi ile protokol imzalamaktan imtina etmesi durumunda, protokol imzalamaktan kaçındığı her geçen gün için 1.000 TL ceza uygulanarak firmanın ilk alacağından tahsil edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 75.000 Adet HD Set Top Box Alımı İşi Teknik Şartnamesinde yapılan 2. değişiklik;

 

Teknik Şartnamenin Eklerine aşağıda bulunan EK.4 Taahhütname – 2  eklenmiştir.

 

EK-4

T A A H H Ü T N A M E - 2

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

ANKARA

 

Şirketiniz tarafından satın almaya çıkarılan DVB-C Set Top Box Satın Alımı işine İstekli olarak katılıyorum/katılıyoruz. DVB-C Set Top Box temini işinin üzerimde/üzerimizde kalması ve Yüklenici olarak sözleşme imzalamam/imzalamamız durumunda; Satınalma kapsamındaki ürünlerin BOY süreci ile ilgili Türksat’ın sözleşme imzaladığı firma ile şartları Türksat tarafından belirlenmiş ve İdari Şartname Ek-4B (Parça Bazlı Yüzdesel Fiyat Kırılım Tablosu) ile teklif ettiğim/ettiğimiz fiyat oranları üzerinden protokol imzalamayı kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

_ _/_ _/_ _ _ _

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)

İmza