Onay tarihi

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

 

 1. 1. Şirket Bilgileri:
  1. Adı                        : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
  2. Adresi                   : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye
  3. İlgili Birim            : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü
  4. Telefon Numarası: (0312) 925 59 00 /6071
  5. Faks Numarası     : (0312) 925 59 99
  6. E-Posta adresi      : vmydsatinalma@turksat.com.tr

 

 1. 2.  Satın Alma Konusu

2.1.      Detayları Sözleşme’de yer alan ve bütün giderleri Yüklenici’ye ait olmak üzere Ağ Cihazları Temini işidir.

 1. 3.  Satın Almaya Katılma Koşulları:

3.1.       Satın Alma Dokümanı, Türksat Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

3.2.      Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya Türksat’ın T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR820021000000002631400018 IBAN TL hesabına KDV dâhil 1.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belgeyle birlikte 1.f.) maddesinde belirtilen e-posta adresinden talep edilecektir.

3.3.     Türksat tarafından oluşturulmuş satın alma dokümanları isteklinin 3.2 maddesinde satın alma dokümanlarını talep ettiği e-posta adresine gönderilir. İstekli, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tam olup olmadığını Türksat onaylı dokümanlar üzerinden 1.b.) maddesindeki adreste kontrol edebilir.

3.4.   İstekli Satın Alma Dokümanını satın almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

Madde.4-    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

4.1.        Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen Türksat’ın adresi

b) Son Teklif Verme Tarihi: 29/06/2021

c) Son Teklif Verme Saati:    12:30

 

4.2.        Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adresteki Türksat evrak birimine elden teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde.5-    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

01/07/2021 günü saat 13:30’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye

Madde.6-   

Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

Madde.7-   

Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.