ANKARA GÖLBAŞI KAMPÜSÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİNİ İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ocak 11, 2019

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

ANKARA GÖLBAŞI KAMPÜSÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİNİ İŞİ 


1.Şirket Bilgileri:


a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evleri) İdari Bina Apt No:1 Gölbaşı/ANKARA 
b) Telefon Numarası         : 0312 615 30 00 
c) Faks Numarası               : 0312 615 32 27

d) İrtibat Kurulacak Kişiler: Mehmet Ali YAVAŞOĞLUmayavasoglu@turksat.com.tr

Fatih DEMİRHAN fdemirhan@turksat.com.tr 

                                                         

2.Satın alma konusu ve kapsamı; Türksat A.Ş.’ ye ait son kaynak tüketici grubu yüksek tüketimli tüketici olan Ankara Gölbaşı Kampüsü elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan karşılanması

3.Satın almaya katılma koşulları;İdari ve Teknik Şartname ’de belirtilmiş olup katılabilmek için Satın alma Dokümanı’nı Tesisler İşletme Direktörlüğü’nden temin etmek şarttır.

4.Satın alma için son teklif verme tarihi;21/01/2019 saati 12:00’ dir.Teklif dosyası Tesisler İşletme Direktörlüğü, Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evleri) İdari Bina Apt No:1 Gölbaşı /ANKARA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecek olup posta veya kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5.Satın alma dokümanının temini;İstekli, satınalma dokümanlarını Şirketimiz Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü’ne (KDV dahil) 500,00 TL bedel ödeyerek veya TÜRKSAT’a ait T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR330001001745447334405416 IBAN hesabına “ Ankara Gölbaşı Kampüsü Serbest Piyasadan Elektrik Alımı” açıklaması ile yatırarak Tesisler İşletme Direktörlüğü’nden temin edebilir. 

6.Şirketimiz 4734 sayılıKamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

7.Satın alma Usulü;Alım konusu iş İlan Usulü Satın alma yöntemiyle yapılacaktır.  Satın alma dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde açık artırma veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılacaktır.