Onay tarihi

ANKARA VALİLİĞİ AKILLI ÇEVREGÜVENLİK, KAMERA SİSTEMLERİ VE VİDEO ANALİTİK SİSTEMİ VERİ MERKEZİ, BİLİŞİM ALTYAPISI DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ  SATIN ALMA İLANI

 

  1. 1. Şirket Bilgileri:
   1. a.) Adı                        : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
   2. b.) Adresi                   : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye
   3. c.) İlgili Birim            : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü
   4. d.) Telefon Numarası: (0312) 925 59 00 / 6067
   5. e.) Faks Numarası     : (0312) 925 59 99
   6. f.) E-Posta adresi      : vmydsatinalma@turksat.com.tr
   7. g.) İlgili Kişi : Yücel ÇALIK

 

  1. 2.  Satın Alma Konusu

2.1. Detayları sözleşmede yer alan ve bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere              “ANKARA VALİLİĞİ AKILLI ÇEVREGÜVENLİK, KAMERA SİSTEMLERİ VE VİDEO ANALİTİK SİSTEMİ VERİ MERKEZİ, BİLİŞİM ALTYAPISI DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ” işidir.

   1. 3. Satın Almaya Katılma Koşulları:

3.1. İş bu satın almaya ait, satın alma dokümanının temini, tekliflerin sunulması, satın alma (pazarlık) toplantıları gibi tüm süreçler elektronik ortam üzerinde satın alma dokümanlarında tarif edildiği şekil ve yöntemlerle yürütülecektir.,

3.2. İstekli firmalar Satın Alma Dokümanı, Madde 1.f’de belirtilen e-posta adresinden, firma ticari ünvanı ve talep eden personel iletişim bilgileri ile birlikte e-posta ile talep edebilirler. Bu durumda aynı e-posta adresine Satınalma dokümanları e-posta ile gönderilecektir.,

3.3. Satın almaya katılmak isteyenlerin TÜRKSAT’ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 0600 0100 1745 4473 3440 5417 IBAN TL hesabına KDV dâhil 1000 TL bedeli Madde 2.1’de açıklanan işin adını belirterek yatırmış olmaları şarttır.

3.4. İstekliler satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren (Dekontu) belgeyi Madde 1.f’de yer alan e-posta adresine, istekli firma fatura bilgileri ve iş bu satın alma konusunda iletişim kurulacak yetkili personel bilgileri (Ad, Soyad, e-posta, mobil telefon) ile birlikte gönderecektir..

3.5.  İstekli Satın Alma Dokümanını satın almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

 

Madde.4-    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer: İstekli firmalar teklif dosyalarını TÜRKSAT’a ait elektronik dosya sunucusuna yükleyeceklerdir. Tekliflerin yükleneceği elektronik dosya sunucusunun adresi ve erişim bilgileri, 3.4 maddesi uyarınca istekli firma tarafından bildirilmiş firma yetkilisinin e-posta adresine son teklif verme tarihinden en geç bir gün öncesine kadar bildirilecektir. İstekliler teklif dokümanlarını sıkıştırılmış (.RAR) ve şifrelenmiş dosya formatında son teklif verme tarih ve saatine kadar TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir

b) Son Teklif Verme Tarihi: 29/03/2021

c) Son Teklif Verme Saati : 11:30

 

Madde.5-    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

30/03/2021 saat 15:00’de TÜRKSAT tarafından belirlenecek yazılım üzerinden telekonferans yöntemi ile yapılacaktır.

Madde.6-    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

Madde.7-    Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.