APM (Application Performance Monitoring) Yazılım Tedariği

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Kasım 20, 2019

1. Şirket Bilgileri: 
 a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü  

Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:31 Balgat/ Ankara

b) Telefon Numarası: 0 312 925 20 00  
c) Faks Numarası: 0 312 925 19 00  
d) Elektronik posta adresi : ofyildiz@turksat.com.tr, afertugrul@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi: Ömer Faruk YILDIZ, Arif Fatih ERTUĞRUL

 2.Satın Alma Konusu:

Yapılcak iş; TÜRKSAT, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü (KBSD) tarafından geliştirilen, kullanılan ve sunulan uygulamalar, sunucular ve ağların oluşan veya olası problemlere karşı takip edilebilmesi, bu problemlerin ve kaynaklarının asgari sürede tespit edilerek müdahale noktalarının doğru belirlenebilmesi ve böylece sistemlerin herhangi bir yerinde oluşan veya oluşacak problemlerin en kısa sürede giderilebilmesinin ya da oluşmadan önce tedbir alınabilmesinin sağlanması amacıyla, ayrıca kullanılan sistemlerin başarımlarının izlenmesi yoluyla olan veya olası performans problemlerinin tespit edilerek sistemin çalışma hızını ve verimliliğini iyileştirme amacıyla kullanılacak yazılım veya donanım(lar)dan oluşan bütün bir Yazılım Performans Ölçme ve İzleme Çözümünün temini.

Satın Almaya Katılma Koşulları:

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere caddesi, Cevizlidere mahallesi Balgat, ÇANKAYA/ANKARA adresindeki, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü 'nden (KDV dâhil) 750,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; TÜRKSAT'a ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17 numaralı IBAN numarasına, “APM (Application Performance Monitoring) YAZILIM TEDARİĞİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) 
  2. Satın almaya teklif verecek firmaların, Satın Alma Dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Cevizlidere caddesi, Cevizlidere mahallesi Balgat, ÇANKAYA/ANKARA adresindeki, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nde görülebilecektir.

4.Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’ne, 30/11/2019 günü saat 16:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.  

5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.