BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Ocak 10, 2018

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ

İLAN METNİ
 

  1. Şirket Bilgileri:

 

a) Adres                                : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon Numarası          : 0 312 591 53 00      

c)  Faks Numarası               : 0 312 591 53 01

d) Elektronik posta adresi  : asarigul@turksat.com.tr,aozturk@turksat.com.tr  

e) İlgili Kişi                          : Abdülaziz SARIGÜL, Adem ÖZTÜRK (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

  1. Satın Alma Konusu: Kablo TV şebekesinde kullanılacak Bina Node-Şebeke Genişleme ürünlerinin temini işidir.
  2. İstekliler, Satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresindeki, Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 5.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. Bu bedel; TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 (IBAN: TR040001001745447334405162) nolu hesap numarasına Bina Node-Şebeke Genişleme Ürünleri Temini İşi Satın Alma Doküman Bedeli” açıklamalı olarak yatırılacaktır. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.
  3. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 22/01/2018 Pazartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.
  4. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir. 
  5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.
  6. Satın alma dokümanı bilgi maksadıyla Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilecektir.