Bina Node - Upgrade Temin İşi satınalma ilanı Zeyilname

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Mart 2, 2018

BİNA NODE-UPGRADE ÜRÜN TEMİNİ İŞİ EK DÜZENLEMESİ (2)

 

Satınalma dokümanlarındaki aşağıda mevcut halleri verilen maddeler, yanlarında belirtilen yeni halleri ile İdari Şartname 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 

 

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

 

Şirketinizce satın alması yapılan Bina Node-

Şirketinizce satın alması yapılan Bina Node-

 

Şebeke Genişleme Ürün Temini işine ait Satın

Upgrade Ürün Temini işine ait Satın Alma

İdari Şartname

Ek-4 Teklif Mektubu

Alma Dokümanını oluşturulan bütün belgeler

tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş olup     herhangi    bir    ayrım     ve   sınırlama

yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Aktif Optik Sistemler Temini işine ilişkin olarak

Dokümanını       oluşturulan        bütün        belgeler

tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan

bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Bina Node- Upgrade işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları

 

aşağıdaki       hususları        içeren        teklifimizin

içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

kabulünü arz ederiz.

 

 

Teknik Şartname Ek-1 de Yapılan Değişiklikler: Eski Hali :

BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAME EK-1 TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ADET, TESLİM BİLGİSİ VE AÇIKLAMA TABLOSU

 

 

S.N.

 

 

MALZEME ADI

 

 

BİRİMİ

 

TESLİMAT TARİHLERİ - SÖZLEŞME İMZA

TARİHİNDEN İTİBAREN (TAKVİM GÜNÜ) -

 

GENEL TOPLAM

110. GÜN

160. GÜN

 

 

1

Bina Node - Upgrade

Adet

3600

4400

8000

2

Diplexer/Filter/Equalizer/

Attenuator vb.

Takım

3600

4400

8000

NOT : Yukarıdaki tabloda 2 nolu sırada belirtilen Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb.malzemelerin 1(Bir) Takımı, 1 adet node cihazının standartlarda belirtilen değerlerde çalışmasını sağlayacaktır. Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb. malzemelerin seçimi (attenuator/equalizer değeri, filtreler için frekans aralığı seçimi vb.) Türksat tarafından belirlenecektir. Aksi takdirde ürünün geç tesliminden kaynaklı cezai şartlar işletilmek kaydıyla, Depo Kabulü eksiklikler giderilene kadar yapılmayacaktır.

Teknik Şartname de 8 adet Upstream CWDM Wavelength (1290, 1310, 1330, 1350, 1490, 1510, 1590, 1610 –nm..) belirtilmiştir. Depo kabulleri için her dalga boyundan eşit miktarda ürün olması gerekmektedir. 1 Teslimat - 110. Gün her dalga boyundan 450’şer adet, 2 Teslimat-160. Gün her dalga boyundan 675’şer adet ürün üzerinden depo kabulleri gerçekleştirilecektir.

 

Yeni Hali :

BİNA NODE-ŞEBEKE GENİŞLEME ÜRÜN TEMİNİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAME EK-1 TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ADET, TESLİM BİLGİSİ VE AÇIKLAMA TABLOSU

 

 

S.N.

 

 

MALZEME ADI

 

 

BİRİMİ

 

TESLİMAT TARİHLERİ - SÖZLEŞME İMZA

TARİHİNDEN İTİBAREN (TAKVİM GÜNÜ) -

 

GENEL TOPLAM

110. GÜN

160. GÜN

 

 

1

Bina Node - Upgrade

Adet

3600

4400

8000

2

Diplexer/Filter/Equalizer/

Attenuator vb.

Takım

3600

4400

8000

NOT : Yukarıdaki tabloda 2 nolu sırada belirtilen Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuato vb.malzemelerin 1(Bir) Takımı, 1 adet node cihazının standartlarda belirtilen değerlerd çalışmasını sağlayacaktır. Diplexer/Filter/Equalizer/Attenuator vb. malzemelerin seçim (attenuator/equalizer değeri, filtreler için frekans aralığı seçimi vb.) Türksat tarafında belirlenecektir. Aksi takdirde ürünün geç tesliminden kaynaklı cezai şartlar işletilme kaydıyla, Depo Kabulü eksiklikler giderilene kadar yapılmayacaktır.

Teknik Şartname de 8 adet Upstream CWDM Wavelength (1290, 1310, 1330, 1350, 1490 1510, 1590, 1610 –nm..) belirtilmiştir. Depo kabulleri için her dalga boyundan eşit miktard ürün olması gerekmektedir. 1 Teslimat - 110. Gün her dalga boyundan 450’şer adet, Teslimat-160. Gün her dalga boyundan 550’şer adet ürün üzerinden depo kabuller gerçekleştirilecektir.