CMMI V2.0 SEVİYE 3 UYUMLU SÜREÇ MODELLEME VE İYİLEŞTİRME HİZMETİ ALIMI ZEYİLNAME TUTANAĞI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ekim 25, 2019

16 Ekim 2019 Çarşamba günü ilana çıkılan “CMMI V2.0 Seviye 3 Uyumlu Süreç Modelleme ve İyileştirme Hizmeti Alımı’ na ilişkin değişiklik içeren işbu Zeyilname, Satın Alma Dokümanları kapsamında yer almaktadır. İlgili değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

Eski hali;

“Son Teklif Verme Tarihi: 30/10/2019” olan İdari Şartname 5.1.b. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yeni hali;

5.1.b.) Son Teklif Verme Tarihi: 07/11/2019