ÇORLU OFİS VE SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ 08.05.2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Mayıs 8, 2020

ÇORLU OFİS VE SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

08.05.2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

-09.04.2020 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. web sayfasında ilan edilen Çorlu Ofis ve Sistem Salonu yapılması işine ait İdari Şartname’nin “5.1.b) Son Teklif Verme Tarihi” ve “5.1.c) Son Teklif Verme Saati” maddeleri komisyon tarafından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

5.1.b) Son Teklif Verme Tarihi: 12.05.2020

5.1.c) Son Teklif Verme Saati  : 16:00

Maddeleri,

 

5.1.b) Son Teklif Verme Tarihi: 09.06.2020

5.1.c) Son Teklif Verme Saati  : 16:00

 

-Yine Satın Alma Komisyonu tarafından İdari Şartnamenin tekliflerin; “iadeli taahhütlü posta yoluyla” teslimine ilişkin “3.2.-5.2.-7.3.-22.2.-33.1.” maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

3.2. Covid-19 Salgını kapsamında oluşan mücbir sebep nedeniyle satın almaya katılacak İstekliler tekliflerini, diğer istenen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde, belirlenen tarihe kadar Türksat A.Ş.’ye elden teslim edebileceği gibi, ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla da gönderebilir.” 

5.2. …Covid-19 Salgını nedeni ile oluşan mücbir sebep kapsamında; Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1.1’de belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden teslim edebileceği gibi,  ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla da gönderilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” 

7.3. İstekliler, 7. Madde kapsamında aslı veya noter tasdikli örnekleri talep edilen belgelerin asıllarını veya noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden teslim edebileceği gibi, ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo yoluyla kapalı zarf içerisinde göndermeleri gerekmektedir. “

22.2. Teklifler, işbu Şartnamede belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar madde 1.1’de belirtilen TÜRKSAT A.Ş. adresine elden teslim edebileceği gibi, ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile teslim edilebilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın İstekliye iade edilir. “

33.1. Satın almaya katılacak İstekliler tekliflerini, diğer istenen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde, belirlenen tarihe kadar Türksat A.Ş.’ye elden teslim edebileceği gibi, ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderecektir.