DVB-C HD SET TOP BOX ALIMI İŞİNE İLİŞKİN ZEYİLNAME (1)

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Kasım 28, 2019

1. İdari Şartnamenin 5.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

 

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b) Son Teklif Verme Tarihi : 03/12/2019

c) Son Teklif Verme Saati : 17:00

 

2. Teknik Şartnamenin 5.7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.7. Firma, kendi tüzel kişiliği adına STB üreticisi olduğuna dair Kapasite Raporunu ilk parti ürün tesliminden önce Türksat’a verecektir.