E-DEVLET KAPISI İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ (EDKİM) ALIMI İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Mart 5, 2020

E-DEVLET KAPISI İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ (EDKİM) ALIMI İŞİ

 

Madde 1.    Şirket Bilgileri

a.)    Adı                                             : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

b.)    Adresi                                       : Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No: 35/4 (Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi - Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA

c.)     İlgili Birim                                : Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörlüğü

d.)    Telefon Numarası                  : (0312) 925 5900  (Dâhili: 6007, 6028, 6031)

e.)    Faks Numarası                        : (0312) 925 5999

f.)    e-Posta Adresi                         : bmid@turksat.com.tr, smuhcu@turksat.com.tr, ckagnici@turksat.com.tr, acaydin@turksat.com.tr

g.)    İlgili Personel                          : Serdal MUHÇU, Cevdet KAĞNICI, Ahmet Can AYDIN

 

Madde 2.    Satın Alma Konusu

2.1.    TÜRKSAT A.Ş. tarafından teknik şartnamede detayları belirtilen e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi Hizmeti (EDKİM) alım işidir.  

Madde 3.    Satın Alma Dokümanının Görülmesi ve Temini

3.1.    Satın alma dokümanları Madde 1’de belirtilen iş sahibi TÜRKSAT A.Ş.’ye ilişkin adreste ücretsiz görülebilir.

3.2.    Satın almaya katılmak isteyenlerin satın alma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş.’nin Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin   T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 1745-44733440-5417 hesap no’lu (IBAN No: TR060001001745447334405417) TL hesabına, “E-DEVLET KAPISI İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

3.2.     İstekli, Madde 3.2.’ye uygun olarak bedeli yatırdığını gösterir dekontu Madde 1’de belirtilen e-posta adreslerine gönderecektir. Satın alma dokümanları isteklinin dekontu gönderdiği veya isteklinin belirttiği e-posta adresine TÜRKSAT A.Ş. tarafından gönderilecektir.

Madde 4.    Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

4.1.    Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)    Tekliflerin Sunulacağı Yer    : Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT A.Ş.’nin adresine verecektir.

b.)    Son Teklif Verme Tarihi       : 16/03/2020

c.)    Son Teklif Verme Saati         : 17:00

4.2.    Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen yer ve birime TÜRKSAT A.Ş. evrak bölümünden alınan sayı ve tarih ile satın alma yetkilisine elden teslim edilecektir. Son başvuru saatine kadar TÜRKSAT A.Ş.’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.    Satın Almanın Yapılacağı Adres ile Satın Alma Tarih ve Saati

5.1.    Satın Almanın Yapılacağı Adres     : Madde 1’de belirtilen iş sahibi TÜRKSAT A.Ş.’ye ilişkin adreste yapılacaktır.

5.2.    Satın Alma Tarihi ve Saati               : Tekliflerin değerlendirilmesi sonrası isteklilere teklif zarfında belirtmiş oldukları e-posta, faks veya adreslerine bildirim yapılacaktır. 

Madde 6.    Satın Alma Usulü   

Söz konusu satın almaya, ilan usulü ile çıkılmış olup, geçerli teklif veren istekliler ile alınan teklifler üzerinden istekliler ile açık eksiltme ve/veya kapalı zarf ve/veya pazarlıklar yapılarak temin edilecek hizmet/iş Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen istekliye verilecektir. Açık eksiltme ve/veya kapalı zarf ve/veya pazarlıklar sonucunda oluşan indirim oranı birim fiyatların tamamına aynı şekilde yansıtılacaktır.

Madde 7.   

Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.