Onay tarihi

E-PLAN OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM, İDAME, GÜNCELLEŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ HİZMET ALIMINA AİT

12.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

02/03/2021 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen E-Plan Otomasyon Sistemi Bakım, İdame, Güncelleştirme ve Yaygınlaştırma Projesi Hizmet Alımına ait,

İdari Şartname’nin 5.1 maddesi

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 11 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 11:30

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 22 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 11:30