ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ TEMİNİ İŞİ İLAN METNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Temmuz 31, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ TEMİNİ İŞİ İLAN METNİ

 

1.  Şirket Bilgileri

a) Adres                       :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA 

b) Telefon Numarası  :0 312 591 53 00     

c) Faks Numarası      :0 312 591 53 01

d) E-Posta adresi        : bilgi.ksavid@turksat.com.tr 

e) İlgili Kişi                  :Tuğba ERTUĞRUL ATEŞ (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

2.  Satın alma Konusu:Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından kablo sistemleri üzerinden iletilen sayısal yayınlar için Elektronik Program Rehberi Bilgisinin verilmesine ilişkin hizmetlerin satın alınması ve mevcut sistemlerle entegrasyonunun yapılması işidir.

 

3.  Satın Alma Dokümanları yukarıdaki adreste görülebilir. 

 

4.  TÜRKSAT tarafından oluşturulmuş Satın Alma Dokümanları kağıt ortamında veya cd/flash bellek içerisinde, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte İstekliye teslim edilir. İstekli, Satın Alma Dokümanlarını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. TÜRKSAT, bu incelemeden sonra İsteklinin, Satın Alma Dokümanlarını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını ve ayrıca iletişim bilgilerini (e-posta, telefon vb.) alır.

 

5.  İstekli, Satın Alma Dokümanını almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

 

6.  Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir. 

 

7.  Teklifler, kapalı zarf içerisinde 09/08/2019 tarihinde 9:00-17:00 saatleri arasındayukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.