GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ELEKTRONİK ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ VE ARŞİV BELGELERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ SATIN ALIMINA AİT ZEYİLNAME 07.11.2019

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Kasım 7, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ELEKTRONİK ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ VE ARŞİV BELGELERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ SATIN ALIMINA AİT

ZEYİLNAME

01.11.2019 tarihinde ilan edilen Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi ve Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Projesi Satın Alımına ilişkin teknik şartnamede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

1.Şartnamenin

“8.2     İDARE bünyesinde bulunan yazılımın PROJE kapsamında dijitalleştirilen belgelerin görüntülenmesi, raporlanması, evrak eklenmesi vb. teknik şartnamede belirtilen EAYS elektronik arşiv için gerekli işlevsel özelliklerinin karşılaması ve aynı zamanda bir yazılımda olması gereken güvenlik, yetkilendirme, yazılım standartlarına uygunluk vb. temel özellikleri taşıdığının İDARE tarafından tespiti ve dokümanların söz konusu yazılım üzerinden İDARE personellerinin kullanımına açılması kararı verilebilecektir.” 

8.3       Bu yönde bir kararın verilmesi halinde YÜKLENİCİ tarafından gerekli 3. Firmalar ile görüşmeleri, toplantıları ve analizleri gerçekleştirerek aktarım için gerekli tüm çalışmaları yapacak/yaptıracaktır.

8.5       Kararın yeni bir yazılımın İDARE’ye sağlanacak olması olarak verilmesi durumunda yazılım ile ilgili bedel (aktarım ücretleri içerisinde olmak kaydıyla), kararın mevcut İDARE yazılımı ile ilgili olması durumunda ise aktarım çalışması olarak belirlenen bedel, PROJE sonunda ödenecektir. Her iki bedelden sadece biri PROJE sonunda İDARE/TÜRKSAT tarafından verilmiş karara göre ödenecektir.

8.6       İDARE’ye yeni bir yazılım kararı verilmesi durumunda aşağıda tarif edilen EAYS özellikleri İDARE/TÜRKSAT tarafından güncellenebilecektir. “ 

maddeleri şartnameden çıkarılmıştır.

2.Şartnamenin ; 

“8.4     İDARE tarafından verilecek kararın farklı bir yazılım ürünü olması durumunda ise aşağıda özellikleri belirtilen EAYS yazılım kaynak kodları İDARE’ye ücretsiz verilecek şekilde YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.” maddesi

“Yüklenici, aşağıda özellikleri belirtilen EAYS’ ye ilişkin kaynak kodlarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında doğacak tüm manevi hakların kullanımı ile mali haklarını KURUM’a devredeceğine dair taahhütnameyi KURUM’a teslim edecektir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

3.Şartnamenin

“18.1. Ödemeler; Birim Fiyat Cetvelindeki hesaplara göre tüm işlerin bitimi sonrasında İDARE’den ödeme tahsil edildikten sonra TÜRKSAT’ın ödeme ve usul esaslarına göre PROJE sonunda ödeme yapılacaktır.” Maddesi;

“18.1.Ödemeler; Birim Fiyat Cetvelindeki hesaplara göre her 2.000.000 evrakın taranması akabinde İDARE’den ödeme tahsil edildikten sonra TÜRKSAT’ın ödeme ve usul esaslarına göre yapılacaktır. Son ödeme kalan evrak sayısı üzerinden yapılacaktır.”