Onay tarihi

Gigabit Pasif Optik Network (GPON) Sistemleri Alımı işine teklif verme süresi 05.07.2021 tarihinden 12.07.2021 tarihine uzatılmıştır.

 

Teknik Şartname Başlık 3. TANIMLAR

Alt Başlık: TEKNİK TANIMLAR ve KISALTMALAR bölümüne aşağıdaki tanım eklenmiştir.

MULTI-PON : GPON, XG-PON, XGS-PON teknolojilerini tüm kombinasyonlarıyla aynı kart ve aynı port üzerinde eş zamanlı çalıştırabilen teknolojiyi,

 

Teknik Şartname13.13.2 Sistem anlık veya rutin rapor üretip e-posta ile gönderim yapabilecektir.” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“13.13.2. Sistem anlık veya rutin rapor üretebilecektir.”

 

Teknik Şartname “15.3. FİRMA’nın teklif ettiği çözüme ait yazılım bileşenlerinin hata düzeltme, güvenlik açığı vb. için gerekli yazılım güncellemeleri 6 (altı) yıl süre ile sağlanabilecektir.” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“15.3. FİRMA’nın teklif ettiği çözüme ait yazılım bileşenlerinin hata düzeltme, güvenlik açığı vb. için gerekli yazılım güncellemeleri sözleşme/ek sözleşmeler süresince bedelsiz sağlanacaktır.”

İdari Şartname EK.4.A KABİNET başlığı altında yer alan 47U 19” Kabinet ve Aksesuarları

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

47U Kabinet ve Aksesuarları

 

Sözleşme Taslağı Fiyat Tablosu KABİNET başlığı altında yer alan 47U 19” Kabinet ve Aksesuarları

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

47U Kabinet ve Aksesuarları