GÖLBAŞI YERLEŞKESİ DOĞALGAZ ALTYAPI HATTI TESİS EDİLMESİ İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ocak 17, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

GÖLBAŞI YERLEŞKESİ DOĞALGAZ ALTYAPI HATTI TESİS EDİLMESİ İŞİ

 

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/ANKARA  

b) Telefon Numarası          : 0 312 925 30 00 
c) Faks Numarası                : 0 312 925 39 27

d) İrtibat Kurulacak Kişiler  : Fatih DEMİRHAN fdemirhan@turksat.com.tr

                                             Mehmet Ali YAVAŞOĞLU mayavasoglu@turksat.com.tr

                                                         

2. Satınalma konusu ve kapsamı; Satın alma dokümanlarında özellik ve detayları bulunan Gölbaşı Yerleşkesi Doğalgaz Altyapı Hattı Tesis Edilmesi İşinin belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından yapılmasıdır.

3. Satınalmaya katılma koşulları; İdari ve Teknik Şartname’de belirtilmiş olup satın almaya katılabilmek için Satın alma Dokümanı’nı Tesisler İşletme Direktörlüğü’nden temin etmek şarttır.

4. Satınalma dokümanının temini; İstekli, satın alma dokümanlarını Şirketimiz Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü’ne (KDV dahil) 500,00 TL bedel ödeyerek veya TÜRKSAT’a ait T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR330001001745447334405416 IBAN hesabına “Gölbaşı Yerleşkesi Doğalgaz Altyapı Hattı Tesis Edilmesi İşi açıklaması ile yatırarak Tesisler İşletme Direktörlüğü’nden temin edebilir.

5. Satınalma için son teklif verme tarihi; 28/01/2020 saat 12:00’ dır. Teklif dosyası Tesisler İşletme Direktörlüğü, Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/ANKARA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecek olup posta veya kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

6. Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

7. Satın alma Usulü; İlan Usulü Satın alma yöntemiyle yapılacaktır.