GÖLBAŞI YERLEŞKESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE ISI MERKEZİ YENİLEME İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Haziran 24, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

GÖLBAŞI YERLEŞKESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE ISI MERKEZİ YENİLEME İŞİ

 

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres :Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/ANKARA 

b) Telefon Numarası          : 0 312 925 30 00
c) Faks Numarası                : 0 312 925 39 27

d) İrtibat Kurulacak Kişiler: Fatih DEMİRHAN fdemirhan@turksat.com.tr

                                             Mehmet Ali YAVAŞOĞLU mayavasoglu@turksat.com.tr.

                                                         

2. Satın alma konusu ve kapsamı; Satın alma dokümanlarında özellik ve detayları bulunan Gölbaşı Yerleşkesi Doğalgaz Dönüşümü ve Isı Merkezi Yenileme İşinin belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından yapılmasıdır.

3. Satın almaya katılma koşulları; İdari ve Teknik Şartname’de belirtilmiş olup satın almaya katılabilmek için Satın alma Dokümanı’nı Tesisler İşletme Direktörlüğü’nden temin etmek şarttır.

4. Satın alma dokümanının temini; İstekli Satın Alma Doküman bedeli olan KDV dâhil 1.000 TL’yi (Bintürklirası) TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde kayıtlı TR330001001745447334405416 IBAN nolu hesabına istekli ve işin adını belirtilerek ödemesi ve ödeme dekontunu madde 1.d’ de belirtilen e-posta adreslerinden herhangi birine ibraz etmesi halinde; İsteklinin belirttiği e-posta adresine gönderilecek veya CD halinde verilecektir. Belgelerin eksiksiz olup/olmadığı hususundaki kontrol mesuliyeti İstekliye aittir. 

5. Satın alma için son teklif verme tarihi; 03/07/2020 saat 12:00’ dır. Teklif dosyası Tesisler İşletme Direktörlüğü, Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/ANKARA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecektir.

6. Satın alma Usulü ve Tarihi; Alım konusu iş İlan Usulü Satın alma yöntemiyle yapılacaktır. Daha sonra bildirilecek bir tarihte; geçerli teklif veren istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7. Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.