HELAL AKREDİTASYON KURUMU DONANIM YAZILIM VE LİSANS TEMİNİ 29.11.2019 tarihli Zeyilname

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Kasım 29, 2019

HELAL AKREDİTASYON KURUMU DONANIM YAZILIM VE LİSANS TEMİNİ 29.11.2019 tarihli Zeyilname

19.11.2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen ilan edilen HELAL AKREDİTASYON KURUMU DONANIM YAZILIM VE LİSANS TEMİNİ satın almasına ait Teknik Şartname Ve İdari Şartnamede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Teknik Şartnamenin;

Madde No: 3.8.4.3.2 Yazılımın kurulması için belirlenen süre (60 gün) gerekli donanımsal ve yazılımsal gereksinimler tamamlandıktan sonra başlatılacak ve projenin tamamının teslim süresinin 60 gün + 60 gün =120 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Yazılımın kurulması için belirlenen süre 60 (ALTMIŞ) gündür. İş bu şartnamede yer alan donanımların temini, kurulumu, konfigürsyonların yapımı ve çalışır duruma getirilmesi için gereken sürede 60 (ALTMIŞ) gündür. Dolayısıyla projenin tamamının teslim süresinin 60 (ALTMIŞ) gün + 60 (ALTMIŞ) gün =120 (YüzYirmi) gündür. Donanımlar çalışır duruma geldikten sonra yazılımların kurulumu süresi başlayacaktır. Bu süreçlerde yaşanacak aksi durumlarda cezalı süreler başlayacaktır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde No: 3.8.4.3.4. Yüklenici tarafından 4.8.4.3.2. maddesi uyarınca sözleşme imzalanmasını müteakip gerekli donanımsal ve yazılımsal sistem gereksinimleri tamamlandıktan sonra 60 (ALTMIŞ) takvim günü içerisinde Uygulamanın İdare’ye teslim edilememesi durumunda cezalı süre oluşur.

Maddesi çıkarılmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde No: 3.8.4.6.7. Teklif veren istekli ya da üretici Spice Level 2 ve CMMI Level 3 belgelerine sahip olmalıdır

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Teklif veren istekli ya da üretici Spice Level 2 veya CMMI Level 3 belgelerine sahip olmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde No: 3.8.4.6.3. Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı tüm modülleriyle birlikte hazır bir yazılım olacaktır ve sözleşmeden sonra mümkün olan en kısa sürede tüm modülleriyle hazır bir şekilde sunucuya yükleyebilecek yetkinlikte olacaktır. İşleyiş 9.3.5 maddesine göre yapılacaktır

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı tüm modülleriyle birlikte hazır bir yazılım olacaktır ve sözleşmeden sonra mümkün olan en kısa sürede tüm modülleriyle hazır bir şekilde sunucuya yükleyebilecek yetkinlikte olacaktır. İşleyiş 3.8.4.3.5  maddesine göre yapılacaktır.

 

Madde No: 3 ÜRÜNLER

4

SANALLAŞTIRMA

4 Soket

 

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.:

4

SANALLAŞTIRMA

Miktarlar (adetler) Sanallaştırma maddesinde ayrıntılı belirtilmiştir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde No: 3.9.2. Open Value Anlaşma’nın kabulü, donanım kurulumundan sonraki 10 takvim günü içinde Kurum adına açılacak anlaşmanın, üreticiye ait websiteleri üzerinden (Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi VLSC ve/veya portal.office.com) görüntülenmesini takiben yapılacaktır

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Open Value Anlaşma’nın kabulü, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde Kurum adına açılacak anlaşmanın, üreticiye ait websiteleri üzerinden (Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi VLSC ve/veya portal.office.com) görüntülenmesini takiben yapılacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Madde No: 3.9.21. Teklif edilecek veri depolama sistemi anlık kopya (Snapshot) alabilmeli ve bu kopyalardan geri dönülebilmelidir. Anlık kopyalar tarafında performansa olumsuz etkisi olmaması bakımından “Redirect-on-Write” veya “Delayed Copy on Write”  veya “Copy-on-Write” tekniği desteklenmelidir. Bu işlemler için gerekli lisanslar teklife dahil edilmelidir. Bu özelliği desteklemeyen üreticiler, yaşanacak olan alan performans kaybını karşılamak amacıyla şartname kapsamında istenilen toplam net alandan % 25 fazla alan vermesi gerekmektedir

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Teklif edilecek veri depolama sistemi anlık kopya (Snapshot) alabilmeli ve bu kopyalardan geri dönülebilmelidir. Anlık kopyalar tarafında performansa olumsuz etkisi olmaması bakımından “Redirect-on-Write” veya “Delayed Copy on Write” tekniği desteklenmelidir. Bu işlemler için gerekli lisanslar teklife dahil edilmelidir. Bu özelliği desteklemeyen üreticiler, yaşanacak olan alan performans kaybını karşılamak amacıyla şartname kapsamında istenilen toplam net alandan % 25 fazla alan vermesi gerekmektedir

 

 

Madde: 3.2’ye “Veri Depolama cihazı (1 Adet)” aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

3.2.27.Teklif edilecek harici veri depolama sistemi üreticisi en güncel Gartner Magic Quadrant for Solid State Arrays çalışmasında liderler bölgesinde yer almış olmalıdır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madde No: 5.1.1.Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teklif edilen tüm ürünler eksiksiz ve çalışır halde teslim edilecektir. 

 

Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 120 (YüzYirmi) gün içerisinde teklif edilen tüm ürünler eksiksiz ve çalışır halde teslim edilecektir. 

 

Ayrıca Teknik Şartnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

8. GENEL KOŞULLAR

8.1. Sistemler 220 V ± 20 ve 50-60 Hz alternatif gerilim aralığında çalışmalıdır. Kullanılan güç kaynağı fiş ve kabloları TSE’ye uygun olmalıdır.

8.2. Teklif edilen donanımlar CE veya eşdeğer standartlarına uygun olmalıdır.

8.3. Tüm donanımlar tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olacak, hiç bir bölümlerinde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır. Bulunan malzeme hataları YÜKLENİCİ tarafından en geç 3(Üç) gün içerisinde ücretsiz olarak temin edilecektir.

8.4. Temin ve teslim edilecek her türlü malzemenin nakliye, taşıma, sigorta, geçici depolama sorumluluğu ve bunlara bağlı her türlü masraf YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

8.5. Tüm donanım ve sistem yazılımı birimleri ingilizce veya ISO 8859 Latin V standardında belirtildiği biçimiyle Türkçe karakter setini destekleyecektir.

8.6. Tüm donanımlar tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. 

8.7. Teklif edilen tüm donanımların üzerinde bulunması zorunlu olan ve istenen yazılımlar lisanslı olup, lisanslar orijinal DVD/CD’ler (varsa) gibi ek birimler ile birlikte teslim edilecektir.

8.8. Sistemlerde olabilecek arızaların uzun süreli olması durumu düşünülerek, hizmetin aksamaması için gerekli çözüm ve donanımlar YÜKLENİCİ tarafından hazır tutulacaktır.

8.9. Teklif edilen cihazların kurulumu İDARE ve/veya TÜRKSAT A.Ş. tarafından belirtilecek olan zamanda ve Ankara’da bir yerleşkede yapılacaktır. Hangi ekipmanın nereye ne zaman teslim edileceği bilgisi İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye teslimat öncesi bildirilecektir.

8.10. YÜKLENİCİ, cihazların kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazları diğer bütün donanımlar ile uyumlu bir şekilde çalışacak biçimde kurmak ile yükümlüdür. YÜKLENİCİ, kurulumunu yaptığı tüm ürünlerin gerekli olan konfigürasyonları ve performans ayarlarını yapacak, çalışır vaziyette İDARE’ ye teslim edecektir. 

8.11. Tüm kablolar ( elektrik, data, fiber, vs.) her iki uçta da etiketlenecektir. 

8.12. Şartname kapsamında açıkça belirtilmeyen veya yeterli bir şekilde tanımlanmayan ancak bu proje kapsamında (satın alma)  kurulacak sistemlerin bir bütün olarak işlemesini engelleyecek, donanımsal ve yazılımsal araçlar YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

8.13. Teklif edilecek tüm donanım ve yazılımların IPv6 desteği olacaktır. Bunun için gerekli olabilecek tüm yazılımlar ve lisanslar YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır.

8.14. YÜKLENİCİ, satın almanın her aşamasından sorumlu bir Temsilci  (Proje Yöneticisi) atayacaktır. Bu Temsilci (Proje yöneticisi) ’ye tatil günleri dahil ulaşılabilir olacaktır.

8.15. Kurulumlar ve montaj esnasında ortaya çıkabilecek her türlü kablo ve aparatlar YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

8.16. İşbu şartnamede belirtilen işlerin, şartnamede tanımlandığı şekilde ve anahtar teslimi olarak bitirilmesi esastır. YÜKLENİCİ, satın alma bedeli dışında hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.

8.17. Çalışmalar sırasında malzemelerin taşınması, yerleştirilmesi ve bu çalışmalardan dolayı yapılması gereken temizlik işleri YÜKLENİCİ personeli tarafından yapılacaktır.

8.18. Şartname kapsamında kurulacak tüm sistemlerde kullanılacak tüm yazılımların sorunsuz çalıştığı YÜKLENİCİ tarafından test edilmiş olan ve önerilen en son yama ve hizmet paketleri uygulanmış şekilde teslim edilecektir.

8.19. Tüm ürünlerin ve sistemlerin kurulumları ve ayarları İDARE ve/veya TÜRKSAT A.Ş. personeli bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır.

8.20. Montaj çalışmaları esnasında gerekli iş güvenliği YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

8.21. YÜKLENİCİ iş kazalarına karşı alınacak her türlü önlem ile iş kazasından doğacak yaralanma, iş görmezlik veya ölüm gibi durumlardan sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, iş güvenliği malzemelerini sürekli olarak elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, işin yapımı esnasında kesinlikle emniyet tedbirlerini almadan eleman çalıştırmayacaktır. İş güvenliğine aykırı hareket edilen durumlarda TÜRKSAT A.Ş. işi durdurabilir.

8.22. YÜKLENİCİ, sözleşme imzaladığı tarihten itibaren gerekli teknik desteği vermek üzere, Ankara’da aktif teknik destek bürosu bulunduracaktır. YÜKLENİCİ, Ankara’da teknik destek bürosunun bulunduğuna dair kanıtlayıcı belge ya da belgeleri, sözleşme evrakları ile birlikte TÜRKSAT A.Ş.’ye sunacaktır.

8.23. İstekli firma bayram, tatiller ve mesai saatleri dışı da dahil olmak üzere 7/24 (7 gün 24 saat) hizmet verebilme özelliğine sahip olmalıdır.

8.24. YÜKLENİCİ, montaj çalışmaları sırasında kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle oluşabilecek hasarları tazmin etmekle yükümlüdür.

8.25. YÜKLENİCİ, teknik şartnamedeki tüm maddeleri ayrı ayrı cevaplayacaktır.

8.26. YÜKLENİCİ; elemanlarının dikkatsizlik ve tedbirsizliğinden, YÜKLENİCİ işçilerine, 3. şahıslara ve TÜKSAT A.Ş. personeline vereceği zararlardan doğan her türlü tazminat ve zarar YÜKLENİCİ tarafından karşılanıp ödenecektir. 

8.27. YÜKLENİCİ iş kanunu ve işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre gereken her türlü tedbiri alacaktır.

8.28. YÜKLENİCİ, yapısal kablolama işlerinde çalıştırılacak personelinin güvenilir olduğuna dair taahhüt verecek ve Adli Sicil Belgelerini TÜRKAST A.Ş.’ye SÖZLEŞME’nin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde resmi yazı ile teslim edecektir. Personel konusunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

8.29. YÜKLENİCİ tarafından yürütülecek tüm çalışmalar sırasında duvar, zemin ve diğer yüzeyler ile mobilya, altyapı ve benzeri alanlarda oluşacak hasar ve genel görünümü bozan her türlü tahribat giderilip, çalışma alanı YÜKLENİCİ tarafından eski haline TÜRKSAT A.Ş. nin belirttiği şekilde yerine getirilecektir.

8.30. YÜKLENİCİ, TÜRKSAT A.Ş’ nin çeşitli birim ve teçhizatı ile ilgili olarak edindiği bilgi ve belgeleri herhangi bir neden ile kendisine saklayamaz, açıklayamaz ve üçüncü şahıslara veremez. YÜKLENİCİ, bu işte çalıştıracağı elemanları bu esaslara göre seçecektir. Aksi halde, meydana gelecek her türlü zararı YÜKLENİCİ tazmin edecektir.

8.31. İstekli TEKNİK ŞARTNAME’ deki tüm maddeleri “Okunmuştur, anlaşılmıştır ve kabul edilmiştir.” şeklinde ayrı ayrı cevaplayacaktır. Hiçbir madde boş bırakılmayacaktır. Tüm şartnamelerin tüm sayfalarında isteklinin kaşe ve imzası bulunacaktır.

8.32. İşbu satın almada YÜKLENİCİ’ nin taşeron firma kullanılabilmesi için TÜRKSAT A.Ş.’nin onayı gereklidir. TÜRKAT A.Ş. onayı olmadan taşeron firma kullanılmayacaktır. 

8.33. YÜKLENİCİ TÜRKSAT A.Ş.’nn mevcut altyapısına uygun ve TÜRKSAT A.Ş.’nin  belirleyeceği şekilde yapısal kablolamayı yapacaktır. 

8.34. İş bu şartnamede yer alan tüm ürünlerin diskleri garanti süresi boyunca arızalanması durumunda yenisiyle değiştirilecek ve arızalı disk idare tarafından alıkonulacak, iade edilmeyecektir.

8.35. YÜKLENİCİ, iş kazalarına karşı alınacak her türlü önlem ile iş kazasından doğacak yaralanma, iş görmezlik veya ölüm gibi durumlardan sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, iş güvenliği malzemelerini sürekli olarak elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, işin yapımı esnasında kesinlikle emniyet tedbirlerini almadan eleman çalıştırmayacaktır. İş güvenliğine aykırı hareket edilen durumlarda TÜRKSAT A.Ş. işi durdurabilir. TÜRKSAT A.Ş. bu durdurma yetkisini kullanmaması nedeniyle YÜKLENİCİ’ nin bu maddenin kapsamındaki sorumluluk esasını değiştirmez ve TÜRKSAT A.Ş.’ ye veya görevli personeline herhangi bir dayanakla suçlama veya tanzim hakkı kullanamaz.

8.36. YÜKLENİCİ, aşağıda özellikleri açıklanan tüm donanım ve yazılım ürünleri için teklif ettiği marka ve modellere göre fiyat bilgilerini ve şartnamede istenen teknik özellikleri karşıladığını gösteren üretici firma onaylı teknik içerik belgelerini ayrı ayrı teklifinde sunacaktır.

8.37. YÜKLENİCİ, nakliye öncesinde tüm donanım ve yazılım kalemlerine ait marka, model, ürün kodu, parça kodu, seri numarası, versiyon numarası, lisans kapasitesi gibi bilgilerin tek tek listelendiği elektronik ve kağıt ortamında bir listeyi TÜRKSAT A.Ş.’ye verecek olup, teslimat, kurulum ve garanti kapsamında yapılan tüm işlemlerin takibi bu liste üzerinden sağlanacaktır.

8.38. Hizmet süresi; Yazılım Programının teslimi, programı kullanacak İdare personelinin eğitimi {proje ekibinin eğitimi), kurulumu ve İdare' nin İnsan kaynakları bilgilerinin (Sicil no, Ad Soyad, Departman, Ünvan, Pozisyon, Organizasyon şeması, Mail vb.)) kurulacak yazılımla entegrasyonu tamamlanıncaya kadar devam edecektir. İdare tarafından alınacak Yazılım Programı hizmet süresi sonunda her yönüyle kullanılabilir durumda olacaktır.

8.39. Bu aşamada idare ve Yüklenici Yazılım programının kurulumu ve entegrasyonunda maksimum verimin alınabilmesi için gerekli çalışmaları birlikte koordine edeceklerdir.

İdari Şartnamenin;

 

3.5. Maddesi;

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi: 02.12.2019 saat:14:00

 

5.1.b) Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satın Alma Tarihi:03.12.2019 saat:14:30’dur.