Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. “İMAR PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI YOLUYLA COĞRAFİ VERi ÜRETİLMESİ HİZMET ALIMI”

 

 1. Şirket Bilgileri:
 1. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı /  ANKARA
 2. Telefon Numarası: 0 312 925 47 00 / 49 21
 3. Faks Numarası: 0 312 925 29 00
 4. Elektronik posta adresi: aomutlu@turksat.com.tr , iozkeser@turksat.com.tr        
 5. İlgili Kişi(ler): Abdullah Onur MUTLU, İbrahim ÖZKESER

 

 1. Satın Alma Konusu: İMAR PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI YOLUYLA COĞRAFİ VERİ ÜRETİLMESİ HİZMET ALIMI
 2. İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı /  ANKARA adresindeki, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 750,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 31 000 1001 7454 4733 440 5161 IBAN TL hesabına “İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretilmesi Hizmet Alımı” açıklamalı olarak yatırılacaktır.)
 3. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
 4. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı /  ANKARA adresinde, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nde görülebilecektir.
 5. Satın alma için son teklif verme tarihi 25 / 03 / 2021 saat 15:00 dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı /  ANKARA adresindeki Evrak birimine Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
 6. Satın alma dokümanları, elden veya dekontun ibraz edilmesi durumunda e-posta aracılığı ile gönderilebilecektir.
 7. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.