INMARSAT DESTEK HİZMETLERİ SATIN ALIMINA AİT 27.09.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Eylül 27, 2019

 

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

INMARSAT DESTEK HİZMETLERİ Satın alımına ait 

27.09.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME 

 

İş bu zeyilname bahse konu satın almaya ilişkin son teklif verme süresinin uzatılması maksadıyla yayınlanmıştır. Yapılan düzeltmelerde düzeltilmiş madde numarası belirtilmiştir. 

  • İlgili Satınalım ilanının düzenlenmiş hali aşağıdaki mevcuttur. 

 

INMARSAT DESTEK HİZMETLERİ SATINALMA İLANI

 

  1. Şirket Bilgileri:

 

  1. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40.Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA
  2. Telefon numarası:0312 615 30 00
  3. Faks numarası         :0312 615 30 49
  4. Elektronik posta adresi: gvhm@turksat.com.tr
  5. İlgili personellerin adı-soyadı: Arif ÇİĞDEM, Osman Sefa KARSLI 

 

  1. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:
  1. İşbu idari şartnamenin konusu; Mobil Terminallerinin ve/veya eğitimi verilen cihazların yerinde veya uzaktan teknik destek ve bakım onarım hususlarını ve ayrıca Türksat’ın talebi halinde yeni Mobil Terminallerinin ve/veya eğitimi verilen cihazların kurulum, demonte, yer değiştirme ve demo işlerini kapsamaktadır. 

 

  1. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40km 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü’ne, 03/10/2019 Perşembe Günü Saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.


Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.