İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMI SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Ocak 10, 2018

İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMI

SATINALMA İLANI

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E    Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası : 0312 591 53 00        

c) Faks Numarası      : 0312 591 53 01

 1.  Satınalmanın Konusu:

Işin konusu; Türksat internet şebekesinde kullanılmak üzere İnternet Yönlendirici cihazları için donanımlar, yazılımlar ve ekipmanların temin edilmesine yönelik olarak Teknik Şartnamede belirtilen ürün ve hizmetlerin satın alınması, konfigürasyonun oluşturulması, ilgili bölgelerde sistemlerin kurulması, devreye alınması, sistem için gerekli kablolamanın yapılması, gerekli eğitimin verilmesi, garanti süresince ve garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.
 2. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 nolu (IBAN No:TR040001001745447334405162) TL hesabına, “İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMIaçıklaması ile KDV dâhil 3.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.
 3. Satınalma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.
 4. Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149 Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresine 24/01/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.
 5. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.