İZMİR ÇİĞLİ SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Eylül 22, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

İZMİR ÇİĞLİ SİSTEM SALONU YAPILMASI İŞİ

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 925 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 925 29 00

d) İrtibat Kurulacak Kişiler  : Halit SARP hsarp@turksat.com.tr    

2Satın almanın konusu; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, TÜRKSAT A.Ş. İzmir Çiğli Sistem Salonu yapılması işidir.

3Satın almaya katılma koşulları;

  • Satın Alma Dokümanı, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişinin bilgilerine yer verilmek suretiyle; madde 1.d)’de belirtilen e-posta adresinden talep ve temin edilecektir. E-posta ile talepte bulunan isteklilere; Sözleşme Taslağı ve Ekleri, İdari Şartname ve Ekleri, Genel Teknik Şartname, Projeler, İş Kalemleri Listesi, İş Kalemleri Teknik Tarifleri, Gizlilik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Transferine İlişkin Çerçeve Sözleşme dokümanları iletilecek olup, dokümanı oluşturan belgelerin tamam olup, olmadığı hususundaki kontrol mesuliyeti istekliye aittir.
  • Satın Alma dokümanı talepte bulunan isteklilere ücretsiz olarak verilecektir.
  • Satın almaya katılım için gerekli diğer koşullar satın alma dokümanlarında belirtilmiştir.

4. Satın alma için son teklif verme tarihi; 01/10/2020 saati 12:00’ dır.

  • Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde Madde 1.a)’da belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
    • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5. TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

6. Satın alma Usulü; Satın alma konusu iş ilan usulü satın alma yöntemiyle yapılacaktır. 

En uygun teklif, satın almaya teklif veren ve teklifleri uygun görülen İsteklilerle aynı zaman ve mekan içerisinde açık eksiltme, kapalı teklif, pazarlık veya her üç yöntem birlikte kullanılmak suretiyle belirlenir.

TÜRKSAT A.Ş. önceden haber vermek kaydıyla uygun teklif belirleme usulünü değiştirebilir. Yeni usul, satın almaya teklif veren ve teklifi geçerli sayılan isteklilere teklif dosyasında belirttikleri iletişim adresi üzerinden duyurulur.

7. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 Tarih ve 2020/68 Sayılı Kararı gereğince; 01.09.2020 tarihinden itibaren TÜRKSAT A.Ş.’nin Ankara’daki tüm yerleşkelerine “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden sorgulama yapılarak ziyaretçi kabul edilecektir. Ziyaretçilerin mutlak suretle HES Kodu alarak KAMPÜS girişlerinde yapılacak kontrollerde HES kodlarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda sağlık durumu RİSKLİ olarak belirtilen ziyaretçiler Kampüslere alınmayacaktır.