KA BAND ARAÇ ÜSTÜ (MOBİL) OTOMATİK ANTEN SİSTEMİ TEMİNİ VE İŞLETMESİ SATIN ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Aralık 5, 2019

1. Şirket Bilgileri:

 

a) Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40.Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA

b) Telefon numarası:0312 925 30 00

c) Faks numarası    :0312 925 30 49

d) Elektronik posta adresi: gvhm@turksat.com.tr 

e) İlgili personellerin adı-soyadı: Burak ÖNÜR, Osman Sefa KARSLI 

 

2. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:

 

İşbu İDARİ şartnamenin konusu; mevcut haberleşme aracı üzerine TÜRKSAT’ın belirteceği uydular üzerinden çalışacak KA Band VSAT donanımları temini, montajı ve teknik destek hizmetinin sağlanmasına ilişkin teknik hususları düzenlemektedir.

 

Satın alma dokümanları TÜRKSAT A.Ş. Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü Konya Yolu 40 Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir. 

 

Satın almaya katılmak isteyenler satın alma dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesindeki Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 44733440-5161 nolu (IBAN:TR310001001745447334405161) TL hesabına “KA BAND ARAÇ ÜSTÜ (MOBİL) OTOMATİK ANTEN SİSTEMİ TEMİNİ VE İŞLETMESİ SATIN ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

 

3. İstekli Tekliflerinin Teslimi;

 

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40km 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü’ne, 19/12/2019 Perşembe Günü Saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.