KA BAND ARAÇ ÜSTÜ (MOBİL) OTOMATİK ANTEN SİSTEMİ TEMİNİ VE İŞLETMESİ SATINALIMINA AİT 16.12.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Aralık 16, 2019

05.12.2019 tarihinde web sitemizde ilan edilen KA BAND ARAÇ ÜSTÜ (MOBİL) OTOMATİK ANTEN SİSTEMİ TEMİNİ VE İŞLETMESİ Satın Alımına ait  idari, teknik şartname ve sözleşme taslağında bazı maddelerde değişiklik olmuştur. Bu değişiklikler 16.12.2019 tarihli zeyilnamede yayınlanmış ve firmalara iletilmiştir.