KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Ağustos 17, 2020

KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ SATINALMA İLANI

 

  1. Şirket Bilgileri:
  1. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yağlıpınar mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No: 1 06839 Gölbaşı/ANKARA
  2. Telefon numarası       : 0312 925 59 48
  3. Faks numarası       : 0312 925 59 99
  4. Elektronik posta adresi: aakyol@turksat.com.tr    
  5. İlgili personellerin adı-soyadı: Altan Akyol

 

  1. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:

İşbu teknik şartnamenin konusu; Türksat A.Ş. tarafından VSAT haberleşme imkanı sağlayan Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem teminini ve bu tümleşik sisteme ilişkin fikri sınai haklarının alınması işini kapsamaktadır.

Satın alma dokümanları TÜRKSAT A.Ş. Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319. Cadde No: 35/4 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir. 

Satın almaya katılmak isteyenler satın alma dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Yağlıpınar mah. Türksat Küme Evler İdari Bina Apt. No: 1 adresli Gölbaşı yerleşkesindeki Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 1745-44733440-5161 nolu (IBAN:TR3100 0100 1745 4473 3440 5161) TL hesabına “KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ SATIN ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1000 TL (Bin Türk Lirası) bedeli yatırmış olmaları şarttır.

  1. Teklif Ön Koşulu

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmaların asgari 2 000 000 TL (İki Milyon Türk Lirası) iş ve en az 2 TÜBİTAK destekli proje bitirmişlikleri olması gerekmektedir.

  1. İstekli tekliflerinin teslimi;

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319. Cadde No: 35/4 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü’ne, 14/09/2020 günü 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.