KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ SATINALMA İLANINA AİT 22.09.2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Eylül 22, 2020

KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ SATINALMA İLANINA AİT 22.09.2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

17 Ağustos 2020 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen “KA BANT MİLLİ UYDU HABERLEŞME HUB SİSTEMİ VE MODEM GELİŞTİRİLMESİ” satın almasına ait İdari Şartnamenin 14.1, 14.2 maddeleri ve Sözleşmenin 10. maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca Teknik Şartnamenin 10. maddesine “Ek-3 Teklif Mektubu” eklenmiştir.

 

  • İdari Şartname’nin 14.1. maddesinde belirtilen;

“İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, satın alma dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 3 (üç) iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” ifadesi,

“İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, satın alma dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İdari Şartname’nin 14.2. maddesinde belirtilen;

“Açıklama talebinin TÜRKSAT tarafından uygun görülmesi halinde, TÜRKSAT tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar satın alma dokümanını alan tüm isteklilere faks veya elektronik posta yolu ile yazılı olarak gönderilir ya da imza karşılığı elden verilir. TÜRKSAT’ın bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 1 (bir) iş günü önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.” ifadesi,

“Açıklama talebinin TÜRKSAT tarafından uygun görülmesi halinde, TÜRKSAT tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar satın alma dokümanını alan tüm isteklilere faks veya elektronik posta yolu ile yazılı olarak gönderilir ya da imza karşılığı elden verilir. TÜRKSAT’ın bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 3 (üç) iş günü önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

  • Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtilen;

“Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.” ifadesi,

“Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren garanti süresi tamamlanana kadardır.” şeklinde düzeltilmiştir.

  • Teknik Şartnamenin eklerine “Ek-3 Teklif Mektubu” eklenmiştir.