Onay tarihi

KABLO TV HEADEND MERKEZLERİ FİZİKSEL ORTAM DENETLEME SİSTEMLERİ TEMİN VE KURULUM İŞİ EK DÜZENLEME (1)

 

Satınalma İlan Metni ve Satınalma dokümanlarındaki aşağıda mevcut halleri verilen maddeler, yanlarında belirtilen yeni halleri ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

 

Doküman/Madde

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Satınalma

ilan metni

4- Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 25/03/2021 Perşembe günü saat 09:00-17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

 

4- Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 05/04/2021 Pazartesi günü saat 09:00-17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

 

Teknik Şartneme/4.18.

Sistemde izlenecek cihazlar ile SNMP, SNMP v2, SNMP v3 veya Modbus/IP protokolleri ile iletişim kurabilecektir.

Sistemde izlenecek cihazlar ile SNMP, SNMP v2 veya Modbus/IP protokolleri ile iletişim kurabilecektir.

Teknik Şartneme/4.28.

ODC, SNMP V1 / V2 / V3 destekleyecektir.

ODC, SNMP V1 / V2 destekleyecektir.