KABLO TV SON KULLANICI ÜRÜNLERİ YENİLEME İŞİ ALIMI İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Ağustos 25, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

KABLO TV SON KULLANICI ÜRÜNLERİ YENİLEME İŞİ ALIMI İLAN METNİ

 

  1. Şirket Bilgileri

 

a) Adres                       : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon Numarası   : 0 312 925 70 00

c)  Faks Numarası       : 0 312 925 70 01

d) E-Posta adresi         : satinalma.ksavid@turksat.com.tr, bilgi.ksavid@turksat.com.tr  

e) İlgili Kişi                  : Suat AKÇAY, Özgür ÖZÇİMEN (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

  1. Satın alma Konusu: Kablo TV Son Kullanıcı Ürünleri Yenileme İşidir.
  2. Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT’ ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR040001001745447334405162 IBAN TL hesabına KDV dâhil 2.000,00 TL bedeli Kablo TV Son Kullanıcı Ürünleri Yenileme İşi Alımı” açıklamasıyla yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.
  3. Covid-19 Salgını kapsamında oluşan mücbir sebep nedeniyle, Satın Alma Dokümanı, Satın Alma Dokümanı ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde; Madde 1.’de belirtilen e-posta adresinden talep ve temin edilebilecektir. E-posta ile talepte bulunan isteklilere dokümanlar, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte iletilecek olup, dokümanı oluşturan belgelerin tamam olup, olmadığı aslına uygunluğunun kontrolü hususundaki mesuliyet istekliye aittir. TÜRKSAT, bu incelemeden sonra İsteklinin, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını ve ayrıca iletişim bilgilerini (e-posta, telefon vb.) alır.
  4. İstekli, Satın Alma Dokümanını almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.
  5. Satın alma dokümanı bilgi maksadıyla Madde 1’de belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilecektir.
  6. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.
  7. Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.
  8. Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adrese ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden, 04/09/2020 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.