KAMU KURUM PROJESİ ( CİSCO ADVANCE SERVİCE VE CİSCO ISE ) AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS VE CİSCO ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ağustos 21, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

KAMU KURUM PROJESİ  ( CİSCO ADVANCE SERVİCE VE CİSCO ISE )  AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS VE CİSCO ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ TEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                      : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA 
  2. Telefon Numarası   : 0 312 925 59 00 
  3. Faks Numarası       : 0 312 925 29 00
  4. E-posta adresi        : vmydsatinalma@turksat.com.tr
  5. İlgili                         : Yücel ÇALIK 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Kamu Kurum Projesi  ( Cisco Advance Service Ve Cisco Ise )  Ağ Erişim Kontrol Sistemi Lisans Ve Cisco Ürünleri Danışmanlık Hizmeti Temini” işidir. 

 

Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 500,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5417 nolu hesap numarasına Kamu Kurum Projesi  ( Cisco Advance Service Ve Cisco Ise )  Ağ Erişim Kontrol Sistemi Lisans Ve Cisco Ürünleri Danışmanlık Hizmeti Teminiaçıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR 0600 0100 1745 4473 3440 5417
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. İstekliler satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi madde 1.d’de yer alan e-posta adresine gönderecektir.
  4. Satın Alma Dokümanı, isteklilere elektronik ortamda iletilecektir.
  5. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

 

 

Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

26/08/2020 Çarşamba günü saat 11:30’dir. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

27/08/2020 Perşembe günü saat 14:00’da Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindedir. 

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.