KAMU KURUM PROJESİ ( CİSCO ADVANCE SERVİCE VE CİSCO ISE ) AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS VE CİSCO ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Temmuz 3, 2020

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

KAMU KURUM PROJESİ  ( CİSCO ADVANCE SERVİCE VE CİSCO ISE )  AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS VE CİSCO ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ TEMİNİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

a.     Adres                         : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA 

b.     Telefon Numarası      : 0 312 925 59 00 

c.     Faks Numarası          : 0 312 925 29 00

d.     E-posta adresi           : vmydsatinalma@turksat.com.tr

e.     İlgili                            : Yücel ÇALIK 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

KAMU KURUM PROJESİ  ( CİSCO ADVANCE SERVİCE VE CİSCO ISE )  AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ LİSANS VE CİSCO ÜRÜNLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ TEMİNİ” işidir. 

 

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. Satın almaya katılmak isteyenlerin, Türksat’ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 0600 0100 1745 4473 3440 5417 Iban TL hesabına KDV dâhil 500 TL bedeli madde 2’de açıklanan işin adını belirterek yatırmış olmaları şarttır.
  1. İsteklilerin, satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi madde 1.d.’de yer alan e-posta adresine göndererek Satın Alma Dokümanını talep etmeleri gerekmektedir.
  2. Satın almaya teklif verecek olan İsteklilerin, Türksat tarafından onaylı Satın Alma Dokümanını bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi Ve Saati: 08/07/2020 saat 11:00

  1. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Teklifler sıkıştırılmış (.RAR) ve şifrelenmiş dosya formatında son teklif verme tarih ve saatine kadar TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir. Son teklif verme saatine kadar sunucuya yüklenmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekliflerin yükleneceği dosya sunucusunun adresi ve erişim bilgileri satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi TÜRKSAT’a ileten İsteklilere e-posta ile bildirilecektir.
  2. Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Yeri: Madde 1.a.’da belirtilen TÜRKSAT’ın adresindeki evrak birimidir.
  3. Geçici Teminat Mektubu Aslının Son Teslim Tarihi: 08/07/2020
  4. Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 09:00-11:00 
  5. Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen tarih ve saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri: 09/07/2020 saat 14:00

Satın alma, Türksat tarafından belirlenecek yazılım üzerinden telekonferans yöntemi ile yapılacaktır. 

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zamanda, açık eksiltme, kapalı teklif, pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.