KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİCROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Aralık 18, 2019

KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MİCROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME

 

  1. Şirket Bilgileri:

 

1.1 Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA.

1.2. Telefon Numarası      : 0 312 925 60 67

1.3. Faks Numarası           : 0 312 497 47 99

1.4. E-posta adresi            : vmydsatinalma@turksat.com.tr

1.5. İlgili                            : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Satın Alma Birimi 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

Kara Yolları Genel Müdürlüğü Microsoft Kurumsal Anlaşma Yenileme satınalma işi.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

 

3.1.      Satın Alma Dokümanı TÜRKSAT Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA  adresinde ücretsiz olarak görülebileceği gibi istekli firmalara e-posta yolu ile gönderilebilecektir.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

24/12/2019 Salı günü saat 10.00’tür. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

24/12/2019 Salı günü saat 16.00’te Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mah. 319. Cad No:35/4 Gölbaşı/ANKARA

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir