KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MICROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME 19/12/2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Aralık 19, 2019

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
MICROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME 


18/12/2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MICROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME satın almasına ait İdari Şartnamenin 7.1.h  ve 37.1 maddelerinde aşağıdaki değişikler yapılmıştır. 

  • İdari Şartname’ nin 7.1.h maddesinde belirtilen;

7.1.h. “Satın Alma Dokümanının satın alındığına dair belge”

 ifadesi, 

7.1.h. “İş bu satın alma dokümanı ücretsiz verildiğinden satın alındığına dair belge aranmayacaktır.”  

şeklinde değiştirilmiştir. 

  • İdari Şartname’ nin 37.1 maddesinde belirtilen;

37.1 “Satın alma üzerinde kalan İstekliden Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşme bedelinin en az %6’sı (yüzdealtı) tutarında 12 Ay  süreli veya süresiz kesin teminat alınacaktır.”

 ifadesi, 

37.1 “Satın alma üzerinde kalan İstekliden Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşme bedelinin en az %6’sı (yüzdealtı) tutarında 36 Ay  süreli veya süresiz kesin teminat alınacaktır.”  şeklinde değiştirilmiştir.