KGM MOBİL GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Kasım 5, 2019

SATINALMA İLANI

 

Onay Tarihi: 04 / 11 / 2019

Satın Alma Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KGM MOBİL GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

 

1.Şirket Bilgileri:

  1. Adres: Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA
  2. Telefon Numarası: 0 312 925 3000
  3. Faks Numarası: 0 312 925 2900
  4. Elektronik posta adresi: ckol@turksat.com.tr
  5. İlgili Kişi(ler): Çiğdem GÜNGÖR

 

2.Satın Alma Konusu: KGM Mobil Görüntü Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi İşi Hizmet Alımı

3.İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresindeki, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 300,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR31 000 1001 7454 4733 440 5161 IBAN TL hesabına “KGM Mobil Görüntü Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi İşi Hizmet Alımı” açıklamalı olarak yatırılacaktır.)

4.Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

5.Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresinde, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

6.Satın alma için son teklif verme tarihi 15/11/2019 saat 11:00’dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA adresindeki Evrak birimine Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7.Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

8.Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.