Onay tarihi

Onay Tarihi: Salı, Haziran 22, 2021

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

 

 1. 1. Şirket Bilgileri:
  1. Adı                        : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
  2. Adresi                   : Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye
  3. İlgili Birim            : Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörlüğü
  4. Telefon Numarası: (0312) 925 59 00
  5. Faks Numarası     : (0312) 925 59 99
  6. E-Posta adresi      : nkabakci@turksat.com.tr
  7. İlgili Kişi               : Nuri KABAKCI

 

 1. 2.  Satın Alma Konusu

2.1.      Detayları Sözleşme’de yer alan ve bütün giderleri Yüklenici’ye ait olmak üzere KKTC Kamu Sertifikasyon Merkezi (Sistem Odası) Kapasite Artırımı ve Garanti-Bakım-Destek Hizmet Alımı Hizmet Temini işidir.

 1. 3.  Satın Almaya Katılma Koşulları:

3.1.      Satın almaya konu iş, ilan usulü satın alma yöntemiyle yapılacaktır. Satın alma dokümanının temini, tekliflerin sunulması, satın alma toplantısının yapılması süreçleri elektronik ortam üzerinde idari şartnamede tarif edilen yöntemlerle yürütülecektir.

3.2.      TÜRKSAT 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Söz konusu Kanunlar, İsteklilere ve üçüncü kişilere karşı TÜRKSAT’ı hiçbir şekilde bağlamaz ve İstekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. İsteklilerle olan ilişkilerde, öncelik sırasına göre Satın Alma Dokümanı ile özel hukuk hükümleri uygulanır.

3.3.      TÜRKSAT satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu mal veya hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin TÜRKSAT için en uygun olanını tayin ve tespit ederek satın alma konusu işi dilediğine vermekte serbesttir.

4. SATIN ALMA DOKÜMANININ TEMİNİ

4.1. Satın Alma Dokümanı, madde 1.1.f.)’de yer alan e-posta adresinden 05.07.2021 saat 10:00’a kadar talep edilebilir. Belirtilen süreden sonra yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2. Satın almaya katılmak isteyenlerin 05.07.2021 saat 10:00’a kadar TÜRKSAT’ın Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan “TR82 0021 0000 0000 2631 4000 18” IBAN TL hesabına KDV dâhil 5.000,00 TL bedeli Madde 2.1’de açıklanan işin adını belirterek yatırmış olmaları şarttır.

4.3. İstekliler satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi 05.07.2021 saat 10:00’a kadar madde 1.1’de yer alan e-posta adresine gönderecektir.

4.4 İstekli Satın Alma Dokümanını satın almakla, Satın Alma Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece kabul etmiş sayılır.

 

 1. 5. Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

5.1.      Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)        Tekliflerin Sunulacağı Yer: Teklifler İdari Şartnamenin 5.3 Maddesinde belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.

b.)        Son Teklif Verme Tarihi: 05.07.2021

c.)        Son Teklif Verme Saati: 11:00

 

5.2.    Geçici Teminat Mektubu Aslının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

Geçici Teminat Mektubu Aslının Sunulacağı Yer: Madde 1.1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Son Verilme Tarihi         : 05.07.2021

c.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 11:00-14:30

d.)        Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.

 1. 6. Satın Alma Tarihi ve Yeri:

06.07.2021 Salı günü saat 14:30’da TÜRKSAT tarafından belirlenecek yazılım üzerinden telekonferans yöntemi ile yapılacaktır.

Madde.7-    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

Madde.8-    Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

Madde.9- Satın alma dokümanları pandemi koşulları nedeniyle madde 1.-f ‘de bulunan e-posta adresine mail atılarak talep edilebilir.