KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜNTÜ VE SES SAYISALLAŞTIRMA HİZMET SATIN ALIMI İŞİNE AİT ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Ekim 15, 2019

03/10/2019 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Görüntü Ve Ses Sayısallaştırma Hizmet Satın Alımı İşine ait İdari Şartname ve Teknik Şartname ’de yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

İdari Şartname’nin 4.1.b ve 4.1.c maddesinin;

 

Madde.4 -       Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

4.1.      Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati;

b.)       Son Teklif Verme Tarihi        : 15 / 10 / 2019

c.)        Son Teklif Verme Saati         : 10: 00

 

Maddeleri,

Madde.4 -       Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati

4.1.      Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati;

b.)       Son Teklif Verme Tarihi        : 18 / 10 / 2019

c.)        Son Teklif Verme Saati         : 10: 00

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin 8.,

  1.  

Garanti

5 (beş) Yıl(Sayısallaştırılan materyaller için 2 Yıl)

 

 

Maddesi,

 

Garanti

5 (beş) Yıl(Sayısallaştırılan materyaller için ve yazılım için 2 Yıl)

 

 

şeklinde değiştirilmiştir.

  1.  

Taşıyıcı Format: MXF

Codec: MPEG - 2

Bit Rate: (1080p) 10.000 bps

 

maddesi,

8.2.4.3.      Dijital ortama aktarılacak dijital görüntü ve ses dosyaları için kullanılacak taşıyıcı format, codec ve diğer teknik özellikler iş başlama öncesinde YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

8.2.4.4.      PROJE başlangıç aşamasında, materyal türüne göre belirlenecek optimum codecler doğrultusunda, kullanılacak codec türleri KURUM tarafından değiştirilebilir.

8.2.4.5.      Dijital ortama aktarılacak ses eserleri için aşağıdaki özellikler talep edilmektedir;

Format: WAV

Çözünürlük: 44.1 kHz, 16-bit

 

Maddeleri çıkartılmıştır.

8.2.4.6. YÜKLENİCİ, bir materyalin içeriğinde herhangi bir görüntü veya ses olmaması durumunda durum KURUM Proje yöneticisine bildirilecek ve tutanak ile materyalin bozuk olduğu tespit edilecektir. Sayısallaştırma yazılımında materyalin boş olduğunu, herhangi bir içeriği olmadığını tespit ederek uyarı oluşturan bir özellik bulunacaktır. Bozuk olduğunun anlaşılmasına kadar geçen ki sürede yapılan çalışmalar için YÜKLENİCİ, fazladan bir ücret talep edemez.

Maddesi

8.2.4.6.               YÜKLENİCİ, bir materyalin içeriğinde herhangi bir görüntü veya ses olmaması durumunda durum KURUM Proje yöneticisine bildirilecek ve tutanak ile materyalin bozuk olduğu tespit edilecektir. Bozuk olduğunun anlaşılmasına kadar geçen ki sürede yapılan çalışmalar için YÜKLENİCİ, fazladan bir ücret talep edemez.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

9.3.2.5.      Teklif edilecek Donanım aynı anda en az bir node'un tamamının bozulması durumunda veri kaybetmeyecek yapıda olmalıdır.

Maddesi,

9.3.2.5.      Teklif edilecek Donanım aynı anda en az bir Node'un veya herhangi Erişim Node’un tamamının bozulması durumunda veri kaybetmeyecek yapıda olmalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

9.3.2.7.      Teklif edilecek Donanım içinde yer alan Node’ların aralarındaki bağlantıları ve sistemin kurum ağına bağlanmasını sağlamak amacıyla her biri en az 48 portlu, her port 10 GbE olacak şekilde yedekli ağ anahtarları teklife dâhil edilecektir.

Maddesi

9.3.2.7.      “Teklif edilecek donanım içinde yer alan node’ların aralarındaki bağlantıları ve sistemin kurum ağına bağlanmasını sağlamak amacıyla her biri en az 48 portlu, her port 1 GbE olacak şekilde yedekli ağ anahtarları teklife dâhil edilecektir. Eğer access-storage node mimarisi kullanılıyor ise donanım içinde yer alan node’ların kurum ağına bağlanmasını sağlamak amacıyla her biri en az 48 portlu, her port 1 GbE olacak şekilde yedekli ağ anahtarları, node’ların aralarındaki bağlantıları için ise 48 portlu, her port 1 GbE olacak şekilde yedekli ağ anahtarları teklife dâhil edilecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

9.3.2.10.    Teklif edilecek Donanım HDFS desteğine sahip olmalıdır.

Maddesi çıkarılmıştır.

9.3.2.21.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama ünitesinin üreticisi 2019 tarihli “Gartner Magic Quadrant for Distributed Filesystem and Object Storage”de liderler (Leaders) veya Meydan Okuyanlar (Challengers) konumunda olacaktır.

Maddesi

9.3.2.20.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, GARTNER’ın OCAK 2018 tarihinde yayınlanan “Critical Capabilities for Object Storage” raporunda tüm kriterlerde ilk 5 sırada yer almalıdır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Aşağıdaki 9.3.2.21,9.3.2.22, 9.3.2.23, 9.3.2.24, 9.3.2.25, 9.3.2.26, 9.3.2.27, 9.3.2.28 maddeleri yeni madde olarak eklenmiştir.

9.3.2.21.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, en az 5 (beş) adet node’dan oluşmalı  ve her bir Node başına en az 64 GB cache bulunmalıdır.

9.3.2.22.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, kendi ürün modeli içerisinde duyurusu yapılmış en son nesil (jenerasyon) ürün olmalıdır.

9.3.2.23.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi üzerinde yapılan yönetimsel işlemler denetleme (audit) mekanizmasından geçmeli ve loglanmalıdır.

9.3.2.24.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, sistem üst verisi (system metadata: dosya adı, dosya oluşturulma tarihi vb.) ile beraber kullanıcı tanımlı üst veri (custom metadata: Ör: Cinsiyet, Doğum Yılı vb.) de tutabilecektir.

9.3.2.25.    Teklif edilen veri depolama sistemi çok lokasyonlu, verinin bütününün replike edilmesi (Multi Site Replication) veya  verinin erasure coding yöntemi ile parçalı replike edilmesi teknolojilerini desteklemelidir.

9.3.2.26.    Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, AES256 şifreleme algoritmasını destekleyecektir. Şifreleme desteklenmiyorsa bu işlemi yapabilecek ayrı bir cihaz teklife dahil edilecektir.

9.3.2.27. Teklif edilen nesne tabanlı veri depolama sistemi, matedata/üstveriyi erasure code içerisinde tutmuyor ise, metadata/üstveriyi en az 2 kopya ile koruyacak bir mimariye sahip olmalıdır. Söz konusu objelere ilişkin veri koruması, RAID yapısı ile değil, “erasure coding” yöntemiyle sağlanmalıdır. Erasure coding yapısı en az 4 disk kaybını tolare edebilmelidir.

10. YAZILIM TEMİNİ

10.1.          YAZILIM TEMİN AŞAMALARI

10.1.1.       TEDARİK

10.1.1.8.    YÜKLENİCİ, Yazılım içerisinde yer alacak üçüncü taraf eklentilere ilişkin ve KURUM adına düzenlenen lisans belgeleri ile Yazılım’ın tamamına ilişkin kaynak kodlarını KURUM’a teslim edecektir. Ayrıca işe başlama öncesinde, Yazılım’a ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında doğacak tüm manevi hakların kullanımı ile mali haklarını KURUM’a devredeceğine dair taahhütnameyi KURUM’a teslim edecektir.

Maddesi

10.1.1.8.    YÜKLENİCİ, Yazılım içerisinde yer alacak üçüncü taraf eklentiler ile Yazılım’a ilişkin ve KURUM adına düzenlenen lisans belgeleri ile Yazılım’ın Kurum’un sistemlerine, süre sınırı olmaksızın ve kurulumunu sağlayacak dosyaları vb teslim edecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

10.3.2.13.  GSYY web tabanlı bir yazılım olacaktır.

Maddesi

10.3.2.13.  GSYY yönetim kısmı desktop veya web tabanlı olabilir fakat her iki durumda da web tabanlı bir izleme arabirimi yazılım olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.