MDM (MOBİLE DEVİCE MANAGEMENT) UYGULAMASI SATIN ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Ekim 15, 2019

1. Şirket Bilgileri: 
 a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü  

Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:31 Balgat/ Ankara

b) Telefon Numarası: 0 312 925 20 00  
c) Faks Numarası: 0 312 925 19 00  
d) Elektronik posta adresi : ofyildiz@turksat.com.tr, mhcoruk@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi: Ömer Faruk YILDIZ, Mustafa Hulusi CORUK

 

 2.Satın Alma Konusu:

Yapılacak iş; TÜRKSAT Kablo Hizmetleri kapsamında tesis ve arıza süreçleri için sahada kullanılacak olan tabletlerin takip, güvenlik, içerik, politika, profil, yazılım, envanter ve entegrasyon yönetimini ve bu tabletlerin üzerinde çalışacak uygulamaların yönetimini, güncellemesini ve veri güvenliğini sağlayacak MDM uygulamasının teminini kapsamaktadır.

Satın Almaya Katılma Koşulları:

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Cevizlidere caddesi, Cevizlidere mahallesi Balgat, ÇANKAYA/ANKARA adresindeki, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü 'nden (KDV dâhil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; TÜRKSAT'a ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17 numaralı IBAN numarasına, “MDM (MOBİLE DEVİCE MANAGEMENT) UYGULAMASI SATIN ALIMI” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) 
  2. Satın almaya teklif verecek firmaların, Satın Alma Dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Cevizlidere caddesi, Cevizlidere mahallesi Balgat, ÇANKAYA/ANKARA adresindeki, Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’nde görülebilecektir.

4.Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü’ne, 30/10/2019 günü saat 18:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.  

5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.