MDM (Mobile Device Management) UYGULAMASI SATIN ALIMI ZEYİLNAME TUTANAĞI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Ekim 25, 2019

15 Ekim 2019 Salı günü ilana çıkılan “MDM (Mobile Device Management) Uygulaması Satın Alımı”na ilişkin değişiklik içeren işbu Zeyilname, Satın Alma Dokümanları kapsamında yer almaktadır. İlgili değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

 

MDM Uygulaması Satın Alımı Teknik Şartnamesi’nde yapılan değişiklikler;

 

Çıkarılan Madde:

7.7 TÜRKSAT, yardım masası modülü vasıtasıyla açılan arıza kayıtlarının SLA takiplerini ve açılan arıza    
      kayıtlarıyla ilgili raporlama yapabilmelidir.

 

9.6 Ek geliştirmeler tamamlanmasında gecikme olması durumunda YÜKLENİCİ’ye en fazla 10 takvim günü süre
       verilir. Gecikmenin 10 takvim gününü aşması durumunda TÜRKSAT sözleşmeyi fesih edebilir. Fesih durumunda
       YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, işin zamanında gerçekleştirilememesinden kaynaklı
       oluşacak zararlar da ayrıca tazmin edilecektir.

 

Eklenen Madde:

7.7 TÜRKSAT tarafından uygulama ile ilgili ek geliştirme(ler) ile ilgili bir talep yazısı (e-posta)  YÜKLENİCİ’ye gönderilecektir.

7.8 YÜKLENİCİ ve TÜRKSAT tarafından ek geliştirme ile ilgili kapsam belirlenecektir.

7.9 YÜKLENİCİ tarafından analiz çalışması sonrasında ek geliştirmeye yönelik olarak toplam çalışma süresi  TÜRKSAT ile birlikte üzerinde mutabık kalınarak adam/gün olarak belirlenecektir. Belirlenen adam/gün maliyeti TÜRKSAT’a onay için gönderilecektir.

7.10 TÜRKSAT’ın maliyeti onaylaması durumunda ilgili ek geliştirme YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

7.11 YÜKLENİCİ, ek geliştirme gerektiren durumlar için adam*gün maliyet teklifini de teklif dosyası içerisinde
      TÜRKSAT’a sunacaktır.

7.12 Ek geliştirmelerin TÜRKSAT tarafından kabul sonrası YÜKLENİCİ’ye fatura kesimi için onay verecektir.

 

MDM Uygulaması Satın Alımı Sözleşmesinde yapılan değişiklikler;


Eklenen Madde:

 

15.4 “Kabulün tamamlanmasında gecikme olması durumunda YÜKLENİCİ’ye en fazla 10 takvim günü süre verilir. Gecikmenin 10 takvim gününü aşması durumunda TÜRKSAT sözleşmeyi fesih edebilir. Fesih durumunda YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, işin zamanında gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak zararlar da ayrıca tazmin edilecektir.”

 

MDM Uygulaması İdari Şartnamesi’nde yapılan değişik(ler);

 

8.m maddesindeki

 

YÜKLENİCİ, teklif vereceği MDM uygulamasının en az 500 (Beşyüz) tabletin yönetildiği 2 farklı operasyonda kullanıldığını iş bitirme olarak sunmak zorundadır.” ifadesi

 

YÜKLENİCİ, teklif vereceği MDM uygulamasının en az 500 (Beşyüz) tabletin yönetildiği 2 farklı operasyonda  veya birinde 1000(bin) tablet olmak üzere 2 farklı operasyonda kullanıldığını gösteren iş bitirme belgelerini sunmak zorundadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

5.1.b maddesine istinaden, ihale ilanında belirtilen

“Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi Ve Saati: 30/10/2019 günü saat 18:00” ifadesi,

 

“Teklif Dosyası Teslimi Son Tarihi Ve Saati: 1/11/2019 günü saat 18:00”

 

şeklinde değiştirilmiştir.