PASİF OPTİK SİSTEMLER TEMİNİ İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME (1)

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Mart 25, 2020
  1. Pasif Optik Sistemler Temini İdari Şartnamesi 4.2. maddenin mevcut durum;

4.2.madde: “Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT’ ın T.C.Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR040001001745447334405162 IBAN TL hesabına KDV dâhil 5.000 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.”

  1. Pasif Optik Sistemler Temini İdari Şartnamesi 4.2. maddesinde yapılan değişiklik;

 

4.2.madde: “Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT’ ın T.C.Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR040001001745447334405162 IBAN TL hesabına KDV dâhil 2.000 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.” Olarak değiştirilmiştir.

 

PASİF OPTİK SİSTEMLER Teknik Şartname Ek.1.

Mevcut Durum:

Madde.3. Ürünler tek seferde teslim edilecek olup, teslim tarihi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

Yeni Durum:

Madde.3. Ürünler tek seferde teslim edilecek olup, teslim tarihi sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.