Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİNE AİT 06.04.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

12.03.2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen SIEM Sistemi Teminine ait,

 

Teknik Şartname Madde 3.16 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.20 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.40 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.73 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.77.2 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.77.6 düzeltilmiştir,

 

Satın alma dokümanını temin eden isteklilere zeyil dokümanı e-posta iletilecektir.