Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİNE AİT 16.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

12.03.2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen SIEM Sistemi Teminine ait,

 

İdari Şartnamenin F maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.10 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.73 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 3.77 maddesi düzeltilmiştir,

Teknik Şartnamenin 5. maddesi düzeltilmiştir,

 

Satın alma dokümanını temin eden isteklilere zeyil dokümanı e-posta iletilecektir.